GIS Center Logo

埔墘鎮平宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 180
地址: 雲林縣元長鄉下寮村埔墘路5號
電話: 05-7882373
主祀神明: 王爺 五年千歲
陪祀神明:
境主尊王
土地公
創立起始年: 1959
創立年代參考文獻:

民國48年(1959) 〔雲林縣政府,《雲林縣寺廟文化專輯》,雲林縣立文化中心,1995〕

建立沿革:

 

鎮平宮,座落於雲林縣元長鄉埔墘部落,是一民風淳樸,具有傳統道德文化,人文蒼萃,資源沃野之處,也是庄民信仰與喜好聚集的地方。本宮奉祀五年千歲,配祀-註生娘娘、華陀神醫等眾諸仙神佛聖,是一香火鼎盛醒世渡眾,救苦黎民,相傳千里的聖地,方圓之內庄民莫不以鎮平宮為榮。
回溯,自民國三十四年間(歲次乙酉年)閩省泉州府,鎮海宮五年千歲十二王爺之侯府千歲,降乩於本庄弟子吳茂林聖曰:「侯府千歲為救苦濟世,護佑庄民,願接受眾弟子之請示,為眾弟子解惑迷津,接受眾弟子朝拜」。遂此,千歲即威靈顯赫,靈碁昭昭,廣被德澤,更受萬民之所朝仰。自此,善信遠近蒙庇,沐恩者絡繹於途,所求無有弗應,而在信徒日漸眾多之際,深感所奉祀地方略顯狹小,常有不敷使用之無奈,遂於次年,本庄信徒為感念王爺濟世功高,啟建廟堂當屬必要,一則可奉祀王爺金身,二則可擴大濟世場地,三則可使庄民有個信仰中心!於是,本庄弟子鄭秋波為盡一己棉薄之力,發願捐地倡議建宮,經請示千歲允筊後,再召集弟子鄭阿上、鄭有田、鄭清混、吳茂林、吳水、吳朝、吳勇、吳薯等共同協商,討論改建宮廟事誼,後經本庄弟子同心協力,樂捐建廟緣金,及各有心人士多方奔走籌備,克服種種困難,遂於民國四十八年間(歲次乙亥年)擇吉日施工興建,於民國五十一年間(歲次壬寅年)後殿完竣安座入火,府號「鎮平宮」。
五年千歲曾經鑾示曰:「神兄弟乃是奉玉旨代天巡狩,主宰各年行使神事,查察四方,賞善罰惡,除暴安良,保民護國,隨機顯化」,於是地方上著有疾苦,祈求神威降臨,皆即痊癒,六畜遇有瘴癘,求以爐丹施治,隨即立驗,靈效顯著,香火相續,遠播遐邇,慕名頂禮而來,踵相接助,時至今日,宮貌堂堂,殿宇莊嚴,畫樑雕棟,金碧輝煌,每於晨鐘暮鼓之際,猶能喚醒眾生黎民,本著王爺訓示,諸惡莫做,多行善事,期能使社會更和諧,人人都能離苦得樂,國泰民安。遙知此後,鎮平宮在各有識者領導下,宮務必能更加恢宏。救世必能更加廣闊,信眾必定更加凝聚,於是另擇每年農曆十月二十七日為鎮平宮之祭典日,讓宮內諸仙佛神聖共享民間香火,王爺率同諸神尊,大放神威,普照十方,庇佑善信個個安康獲福,庄民家家廸吉禎祥,國富民樂,風調雨順。謹頌!香火萬年,德配天地,是此為誌!

鎮平宮,座落於雲林縣元長鄉埔墘部落,是一民風淳樸,具有傳統道德文化,人文蒼萃,資源沃野之處,也是庄民信仰與喜好聚集的地方。本宮奉祀五年千歲,配祀-註生娘娘、華陀神醫等眾諸仙神佛聖,是一香火鼎盛醒世渡眾,救苦黎民,相傳千里的聖地,方圓之內庄民莫不以鎮平宮為榮。回溯,自民國三十四年間(歲次乙酉年)閩省泉州府,鎮海宮五年千歲十二王爺之侯府千歲,降乩於本庄弟子吳茂林聖曰:「侯府千歲為救苦濟世,護佑庄民,願接受眾弟子之請示,為眾弟子解惑迷津,接受眾弟子朝拜」。遂此,千歲即威靈顯赫,靈碁昭昭,廣被德澤,更受萬民之所朝仰。自此,善信遠近蒙庇,沐恩者絡繹於途,所求無有弗應,而在信徒日漸眾多之際,深感所奉祀地方略顯狹小,常有不敷使用之無奈,遂於次年,本庄信徒為感念王爺濟世功高,啟建廟堂當屬必要,一則可奉祀王爺金身,二則可擴大濟世場地,三則可使庄民有個信仰中心!於是,本庄弟子鄭秋波為盡一己棉薄之力,發願捐地倡議建宮,經請示千歲允筊後,再召集弟子鄭阿上、鄭有田、鄭清混、吳茂林、吳水、吳朝、吳勇、吳薯等共同協商,討論改建宮廟事誼,後經本庄弟子同心協力,樂捐建廟緣金,及各有心人士多方奔走籌備,克服種種困難,遂於民國四十八年間(歲次乙亥年)擇吉日施工興建,於民國五十一年間(歲次壬寅年)後殿完竣安座入火,府號「鎮平宮」。五年千歲曾經鑾示曰:「神兄弟乃是奉玉旨代天巡狩,主宰各年行使神事,查察四方,賞善罰惡,除暴安良,保民護國,隨機顯化」,於是地方上著有疾苦,祈求神威降臨,皆即痊癒,六畜遇有瘴癘,求以爐丹施治,隨即立驗,靈效顯著,香火相續,遠播遐邇,慕名頂禮而來,踵相接助,時至今日,宮貌堂堂,殿宇莊嚴,畫樑雕棟,金碧輝煌,每於晨鐘暮鼓之際,猶能喚醒眾生黎民,本著王爺訓示,諸惡莫做,多行善事,期能使社會更和諧,人人都能離苦得樂,國泰民安。遙知此後,鎮平宮在各有識者領導下,宮務必能更加恢宏。救世必能更加廣闊,信眾必定更加凝聚,於是另擇每年農曆十月二十七日為鎮平宮之祭典日,讓宮內諸仙佛神聖共享民間香火,王爺率同諸神尊,大放神威,普照十方,庇佑善信個個安康獲福,庄民家家廸吉禎祥,國富民樂,風調雨順。謹頌!香火萬年,德配天地,是此為誌!

簡介與相關圖片:

埔墘鎮平宮主神:五年千歲

主神

 

主神

 

埔墘鎮平宮配祀神:境主

境主

埔墘鎮平宮主神:福德正神

福德

祭祀活動:

每4年:

農曆10月26~28日前往馬鳴山鎮安宮迎請五年千歲

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 鎮平宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 吳慶培
建築與飾物
建築概況:

埔墘鎮平宮廟貌:

廟貌

填表資料
填表人姓名: 李凱翔
填表日期: 2012-10-30 23:50
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: