GIS Center Logo

潭西保安宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 185
地址: 雲林縣元長鄉潭西村潭內路31之5號
電話: 05-7881684
主祀神明: 保生大帝 蕭府王爺
對主祀神明的稱呼: 保生大帝
陪祀神明:
註生娘娘
土地公
創立起始年: 1983
創立年代參考文獻:

民國72年(1983) 〔廟內碑記〕

建立沿革:

沿革

本宮早期供奉義結金蘭之開山吳真人,孫真人,許真人,聖像係明末清初之神像,隨國性爺播遷來台,當時曾停留麻豆,後輾轉至潭內供奉,日據時期日人大伐神祉,寺廟,許真人聖像因而遺失,吳、孫真人聖像被村民收藏,免遭橫禍,蕭府千歲源於麥寮光大寮奉祀,百餘年前隨先民移至本村菜寮,其時蕭府千歲顯靈與徐府千歲共同祛除在本村原有之數十座陰廟,併歸於菜寮萬善爺公廟,供村民奉拜,每年農曆五月十七日為蕭府千歲聖誕,菜寮外出村民必返回祀祠。康趙元帥原來為本村番仔埔之敬神,神像為明末清初隨先民奉請來台,先至台南新市,再遷於崙背番仔埔,幾經輾轉終於遷至潭內至今,現今番仔埔名稱既為先民紀念開墾艱苦紀念而引用之,康趙元帥於本宮建立時出力最大,又神威大顯,遠播臺灣各地,遂將農曆九月九日訂為其祀典日。
農曆三月十五日為保生大帝千秋慶典,菜寮與番仔埔參與之祀典均隆重非凡,為達成醞釀已久之宿願,集全村之力,於民國七十年破土興建,七十二年農曆二月二十日入火。

本宮早期供奉義結金蘭之開山吳真人,孫真人,許真人,聖像係明末清初之神像,隨國性爺播遷來台,當時曾停留麻豆,後輾轉至潭內供奉,日據時期日人大伐神祉,寺廟,許真人聖像因而遺失,吳、孫真人聖像被村民收藏,免遭橫禍,蕭府千歲源於麥寮光大寮奉祀,百餘年前隨先民移至本村菜寮,其時蕭府千歲顯靈與徐府千歲共同祛除在本村原有之數十座陰廟,併歸於菜寮萬善爺公廟,供村民奉拜,每年農曆五月十七日為蕭府千歲聖誕,菜寮外出村民必返回祀祠。康趙元帥原來為本村番仔埔之敬神,神像為明末清初隨先民奉請來台,先至台南新市,再遷於崙背番仔埔,幾經輾轉終於遷至潭內至今,現今番仔埔名稱既為先民紀念開墾艱苦紀念而引用之,康趙元帥於本宮建立時出力最大,又神威大顯,遠播臺灣各地,遂將農曆九月九日訂為其祀典日。農曆三月十五日為保生大帝千秋慶典,菜寮與番仔埔參與之祀典均隆重非凡,為達成醞釀已久之宿願,集全村之力,於民國七十年破土興建,七十二年農曆二月二十日入火。

簡介與相關圖片:

潭西保安宮主神:保生大帝

保生大帝

潭西保安宮配祀神:註生娘娘

註生娘娘

潭西保安宮配祀神:福德正神

福德正神

潭西保安宮配祀神:馬使爺

馬使爺

祭祀活動:

每4年:農曆10月10日前往馬明山鎮安宮迎請五年千歲.當日於云庄

農曆10月12日恭送五年千歲

 

 

 

 

五年千歲

元長鄉潭西村地處元長西邊,
與潭東村比鄰,
潭西保安宮就座落在潭旁,
不難想像地名的由來,
在沒迎王的日子,
小村莊就像廟口這片清澈無波的池塘,
恬淡平靜。
五年千歲
不同於其他地區,
潭西村迎回千歲爺後,
當天隨即展開繞境,
村中不分男女老少紛紛投入迎王的行列。
五年千歲
穿越村中大街小巷,
巡視過村裡的每戶人家,
千歲爺的腳步總算是踏進保安宮的廟庭,
遶境隊伍陣勢排開,
準備唱班入廟。
隨後五年千歲的神轎,
在三進三退的衝刺後,
進入保安宮安座,
五年千歲
馬鳴山鎮安宮封府千歲風光地被迎請了出來,
進入潭西作客,
千歲爺即將在這個溫馨的小村落待上三天,
體驗專屬於潭西村落的熱情。
五年千歲

 

 

 

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 保安宮
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 李靜雄
建築與飾物
建築概況:

潭西保安宮廟貌

潭西保安宮廟貌

潭西保安宮廟內概況

潭西保安宮廟內概況

填表資料
填表人姓名: 李凱翔
填表日期: 2012-10-25 18:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神: 北港媽祖 五年千歲
王爺選項: 請王 (固定)
籤詩
藥籤:
運籤: