GIS Center Logo

圓德佛堂

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 東南154
地址: 雲林縣莿桐鄉興貴村興中29號
電話: 05-5842502
主祀神明: 關聖帝君 關聖帝君
陪祀神明:
大成至聖先師
觀世音菩薩
創立起始年: 1953
創立年代參考文獻:

民國42年(1953):雲林縣寺廟文化專輯      出版者:雲林縣政府  雲林縣立文化中心  1995.12

建立沿革:

莿桐鄉興貴村人士林李昌氏,於某日夜,為時雖已至半夜二時,然仍無法成眠,忽見庭院中光芒初現,乃起身憑窗而觀,見有流星三顆,墜於今建廟之現址,引以為奇。然仍不為意,僅感奇異而已。十餘日後,夜夢恩主,關帝君矚在墜星處,建文武聖廟,以供鄉人朝拜,並指示應興本村吳金木君合作興建。是時,適值吳金大身體欠安,聖帝壐三叮囑林李昌氏應興吳金木君合作興建文武聖廟,藉以祈安植福。

緬懷聖帝功勛彪柄,忠義遠敷,乃特將該文武聖廟廟名日「恩德堂」。實為崇功報德之至忱,且亦感恩盡孝與報答恩主聖德之誠意,該廟建於民國五十八年歲次已西八月中秋日,於民國五十九年 歲次庚戍三月初二日竣工。

原本舊址已遷移,原名恩德堂也同時更名為圓德佛堂,未於內政部資料中更改

簡介與相關圖片:
奉祀神明 (主神之外):

佛堂未開放參觀拍攝

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 恩德宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 佛
建別: 私建
組織型態: 管理人
負責人: 吳定
建築與飾物
建築概況:

圓德佛堂|陳良旻|2012/06/12|

 

 

圓德佛堂|陳良旻|2012/06/12|

填表資料
填表人姓名: 陳良旻
填表日期: 2012-06-12 00:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: