GIS Center Logo

湖仔內代安宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 167
地址: 雲林縣台西鄉萬興路88號
電話: 05-6900394
主祀神明: 王爺 王爺
對主祀神明的稱呼: 蕭、吳、七、三府千歲
陪祀神明:
包府千歲
孔子
創立起始年: 1986
創立年代參考文獻:

仔內代安宮 捐贈|丁仁桐|2012/5/11|

 

台西鄉公所

建立沿革:


創建年代: 民國七十五年六月
創 建 人: 吳金寶
蕭府千歲姓蕭名望之,字長倩,漢東海蘭陵人。宣帝間為太守,累遷至太子太傅,元帝時終為奸佞搆陷,後遭平反,其子有八均至將相,世人感念其功績,遂建廟膜拜。清乾隆四十七年,本地災變太傅顯靈化解,信眾乃為其塑像祀於民宅,歷二世紀,民國六十八年乙末,信眾發起建廟,吳耍先生主持策劃,農十二月十一日動工,民國七十年(辛酉年十月十三日)安座慶成,一代英靈佐國祐民,永享香火。

湖仔內代安宮 沿革|丁仁桐|2012/5/11|沿革

 

 

簡介與相關圖片:

湖仔內代安宮 外觀|丁仁桐|2012/5/11|

仔內代安宮 門口|丁仁桐|2012/5/11|

 

湖仔內代安宮 廳正面|丁仁桐|2012/5/11|

 

仔內代安宮 主神|丁仁桐|2012/5/11|

奉祀神明 (主神之外):

湖仔內代安宮 馬使爺|丁仁桐|2012/5/11|

祭祀活動:

祭典日期為每年農曆七月二十三日

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 代安宮
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 吳金寶
填表資料
填表人姓名: 凌鶯
填表日期: 2012-05-13 00:00
祭祀族群:
分靈系統: 王爺 南鯤鯓代天府 (五府)
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: