GIS Center Logo

萬厝濟陽府

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 170
地址: 雲林縣台西鄉山寮村1之11號
電話: 05-6982931
主祀神明: 王爺 王爺
對主祀神明的稱呼: 丁府八千歲
陪祀神明:
王爺
土地公
蓁府千歲
朱府千歲
創立起始年: 1976
創立年代參考文獻:

台西鄉公所

建立沿革:

 

創 建 人: 丁定

本府丁府八千歲原在福建省泉州府晉江縣陳埭,明末清初鄭成功渡臺,丁氏十六世祖丁森攜神位金身暫厝海口(今臺西)菜尾公墓原址,日人治臺,租屋被焚,迫遷今天的臺西街上。而後兄弟分居,一支移至山寮村萬厝部落民宅,後代子孫丁民扶乩於自宅並供奉丁府八千歲。當時醫術不發達,村裡村外、男女老幼,疾病災難,皆求草藥醫治或託神明指點迷津,以求平安。每逢初一、十五更是門庭若市、無法容納。
民國六十五年成立管理委員會,同各地信徒募捐建廟於現址。
本府神威顯赫,全省各地分靈朝拜多達二百餘尊,祭典日期為每年農曆七月一日丁府八千歲誕辰,進香人潮鼎沸,香煙繚繞,靈氣活現。平常進香客亦是絡繹於途。

簡介與相關圖片:

濟陽府(山寮村萬厝)外觀|丁仁桐|2012/5/13|

濟陽府(山寮村萬厝)正面|丁仁桐|2012/5/13|濟陽府(山寮村萬厝)正面|丁仁桐|2012/5/13|

濟陽府(山寮村萬厝)正面|丁仁桐|2012/5/13|濟陽府(山寮村萬厝)千歲|丁仁桐|2012/5/13|濟陽府(山寮村萬厝)神像|丁仁桐|2012/5/13|濟陽府(山寮村萬厝)神像|丁仁桐|2012/5/13|

奉祀神明 (主神之外):

 

濟陽府(山寮村萬厝)神像|丁仁桐|2012/5/13|濟陽府(山寮村萬厝)神像|丁仁桐|2012/5/13|

土地公與玄天帝

濟陽府(山寮村萬厝)十八羅漢|丁仁桐|2012/5/13|濟陽府(山寮村萬厝)神像|丁仁桐|2012/5/13|

十八羅漢

濟陽府(山寮村萬厝)神像|丁仁桐|2012/5/13|濟陽府(山寮村萬厝)神像|丁仁桐|2012/5/13|濟陽府(山寮村萬厝)神像|丁仁桐|2012/5/13|

 

觀音、媽祖、註生娘娘

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 濟陽府
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 丁瑞旗
建築與飾物
建築概況:

濟陽府(山寮村萬厝)正面|丁仁桐|2012/5/13|

二樓

填表資料
填表人姓名: 凌鶯
填表日期: 2012-05-13 00:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源: 祖先攜來
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: