GIS Center Logo

鹽園順天宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 195
地址: 雲林縣崙背鄉阿勸村鹽園76號
電話: 05-6966389
主祀神明: 關聖帝君
陪祀神明:
註生娘娘
五穀聖帝
創立年代參考文獻:

清咸豐年間(陳清誥、謝石城、張木桐,《台灣省雲林縣寺廟文獻大觀》,文獻出版社,1972。)

清咸豐年間(林衡道,《台灣寺廟概覽》,台灣省文獻會,1978。)

清咸豐年間(黃蘭櫻,《雲林縣寺廟文化專輯(上) 》雲林縣政府,1995。)

清咸豐年間(施添福,《臺灣地名辭書:卷九雲林縣》,國史館臺灣文獻館,2002。)

 

 

建立沿革:

順天宮所供奉之關聖帝君係康熙年間由先民遠自福建省詔安縣所迎祀,初安爐於阿勸村下店仔部落之關聖廟,保境安民,神德稱靈。嗣以歲月久遠,風伯雨師,剝蝕不堪,先賢李和餅係地方士紳,久供本神,以其既不可以復祀。至民國2年癸酉因遷徙之便,迎之於當今之鹽園,李府續奉若家神,而香火鼎盛,每逢佳節,熱鬧非凡,村民以其不可久寄人籬下,遂醞釀建廟廣為奉祀,稱保境佑民之社神,凡三十有餘年,惟經日月之照,霜露之墜,雕欄玉砌,其容盡失,屢更修葺而猶能存其貌。

邇來神靈大顯,信徒日多,舊貌不稱,已成陋觀,神明所居,民人所祀,而有所不配,民國56年遂祀丁未秋九月成立重建委員會,十月二十二日鳩工重建,翌年十月七日完成新貌。

桓桓關聖,義氣參天,體國公忠,流芳萬年,保境萬民,沐恩坤乾,天宮宏模,肅肅禮虔。

 鹽園順天宮沿革

簡介與相關圖片:
奉祀神明 (主神之外):

註生娘娘、五穀聖帝

鹽園順天宮五穀聖帝

 

鹽園順天宮註生娘娘

祭祀活動:

農曆10月25日

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 鹽園順天宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 廖州源
建築與飾物
建築概況:

鹽園順天宮外觀

 

鹽園順天宮大殿

敘事性裝飾題材:

鹽園順天宮燈樑

 

鹽園順天宮匾額

參考資料
參考書目:

陳清誥、謝石城、張木桐,《台灣省雲林縣寺廟文獻大觀》,文獻出版社,1972。

林衡道,《台灣寺廟概覽》,台灣省文獻會,1978。

黃蘭櫻,《雲林縣寺廟文化專輯(上) 》雲林縣政府,1995。

施添福,《臺灣地名辭書:卷九雲林縣》,國史館臺灣文獻館,2002。

填表資料
填表人姓名: 顏祁貞
填表日期: 2012-11-14 15:25
祭祀族群: 漳州 客家 (詔安客)
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: