GIS Center Logo

崙前順天宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 180
地址: 雲林縣崙背鄉崙前村崙前路70號
電話: 05-6965369
主祀神明: 天上聖母 五府千歲
陪祀神明:
註生娘娘
五穀先帝
創立起始年: 1964
創立年代參考文獻:

1964年(黃蘭櫻,《雲林縣寺廟文化專輯(上) 》雲林縣政府,1995。 )

建立沿革:

崙前庄為崙背之發祥地,相傳在乾隆年間,庄社很發達。在嘉慶年間,崙前有朱王爺廟,佛祖堂及媽祖廟,其後崙背庄日漸發展,崙前住民相對地減少。至光緒初期,廟宇只剩媽祖廟一間,主祀聖母之由來,據傳,在嘉慶年間因旱災,庄民連續數年欠收,為祈求五穀風登,六畜興旺,而向北港朝天宮迎分香火雕塑金身,擇地建廟 奉祀。至光緒20年(1894),廟宇廢損,當地仕紳李玉彰、李娘竅發起鳩金,擇於今廟前,重建順天宮。主祀天上聖母,合祀朱王爺、觀世音菩薩和關聖帝君諸神聖。到民國2年,廟宇再度破損傾斜,有志李昆錄倡首募金,遷徙現址廟後側,簡建土角宮宇一間。到日治時期,日人推行皇民化,神像疏入民家避奉,宮宇也任其荒廢。光復後,當時村長李春承發起組織重建委員會,協同庄民喜獻基金,堪定現址,擴大規模為二進,有深景之堂皇廟宇,於民國辛丑年(民國50年,西緣1931)起工重建,癸卯年(民國52年,西元1963)葭月(11月)13日完工落成。再添神農大帝、註生娘娘及新雕二媽金身鎮殿。1994年特別舉辦慶祝建廟三十周年紀念,連續好幾天,全村殺豬宰羊,宴請嘉賓,非常熱鬧。

奉祀主神為朱府千歲,順天宮保有一座純黑心石所打造而成的神轎,該座神轎因年代久遠,目前廟方托善保存,以不再供會媽或宗教活動使用,且全雲林縣僅有北港朝天宮和崙前村順天宮,各自擁有一座,極為珍貴,成為該宮珍藏的寶貝。

崙前順天宮樂捐名錄

簡介與相關圖片:
奉祀神明 (主神之外):

五穀先帝

註生娘娘、虎爺

 崙前順天宮陪祀註生娘娘

 

崙前順天宮陪祀五穀先帝

 

崙前順天宮虎爺

祭祀活動:

農曆3月23日媽祖聖誕

農曆9月9日五府千歲聖誕(有時會回馬鳴山進香)

農曆10月26日謝平安

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 崙前順天宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 李瑞章
建築與飾物
建築概況:

 崙前順天宮外觀

 

崙前順天宮大殿

參考資料
參考書目:

 

黃蘭櫻,《雲林縣寺廟文化專輯(上) 》雲林縣政府,1995。 

填表資料
填表人姓名: 顏祁貞
填表日期: 2012-11-14 14:05
祭祀族群: 泉州 漳州 客家 (詔安客)
分靈系統: 媽祖 北港朝天宮 王爺 馬鳴山鎮安宮 (五年千歲)
移民廟宇:
香火來源: 分靈
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: