GIS Center Logo

聖玄宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 324
地址: 雲林縣林內鄉林茂村中興路19-1號
電話: 05-5891761
主祀神明: 開台聖王(鄭成功)
陪祀神明:
中壇元帥
玄天上帝
虎爺公
濟公禪師
鄭成功
土地公
三官大帝
創立起始年: 1611
建立沿革:

此廟為文史工作者陳良旻先生於2012年8月雲林縣寺廟田野調查作業過程中所記錄,內政部登記資料中的廟名為大羅天仙府,在林內鄉的實際廟名為聖玄宮。

創建人 由林茂村村民全民共同捐款興建 創建年代 原奉祀鄭延平郡王三○○餘年,新建寺廟于民國六十二年
本庄原名「東部六」,居民百餘戶,多數依山及田園為生,係一民風純樸之部落,百年前水利工程欠佳,時以乾旱缺水,靠天吃飯,民不聊生,居民膜拜祈求國聖靈顯降雨,耕牛診醫,居民疑難雜症求醫,失蹤尋人等有求必應,造福眾人,部落大小安康和樂。
民國六十二年本地百姓因恩感諸眾神降福有求必應,群策群力捐款興建美侖美奐之廟宇,且山東宮關帝聖王原祖沾榮一同登台并入座本宮。
聖顯宮建築因限經費雖不夠富麗堂皇,但其位置交通便利,景色宜人,假日及祖駕萬籌祭典日,眾多善男信女前來本宮膜拜祈福消災解惑者人潮洶湧,擠得宮庭水泄不通,由此可見宮內諸眾神施福廣被,深受眾民敬重,表虔誠之心意。

簡介與相關圖片:

林內聖玄宮 (正門)

 

林內聖玄宮

 

林內聖玄宮

奉祀神明 (主神之外):

林內聖玄宮 (濟公)

 

林內聖玄宮 (福德正神

 

林內聖玄宮 (玄天上帝)

 

林內聖玄宮 (虎爺)

 

林內聖玄宮 (福德正神)

 

林內聖玄宮 (三官大帝)

 

林內聖玄宮 (開台聖王副駕)

 

林內聖玄宮 (鎮殿開台聖王)

 

林內聖玄宮  (鎮殿開台聖王)

 

林內聖玄宮 (虎爺公)

 

林內聖玄宮 (中壇元帥)

 

林內聖玄宮 (太歲神位)

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 大羅天仙府
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 張東漢
建築與飾物
建築概況:

林內聖玄宮 (外貌)

 

林內聖玄宮 (殿貌)

古物與文物:

林內聖玄宮 (宮旨)

填表資料
填表人姓名: 陳良旻
填表日期: 2012-08-08 00:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: