GIS Center Logo

過港北天宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 193
地址: 雲林縣口湖鄉過港村過港96號
電話: 05-7891947
主祀神明: 玄天上帝
陪祀神明:
中壇元帥
觀世音菩薩
康趙元帥
土地公
虎爺公
創立起始年: 1647
創立年代參考文獻:

明末永曆年間 (文史工作者田野調查,2012年10月)

北天宮沿革誌

建立沿革:

過港玄天上帝史蹟暨北天宮重建沿革誌

北天宮玄天上帝正駕係來自福建省南安縣武當山之玄天上帝廟內神像,溯自明末永曆年間鄭成功領兵率艦征台時,曾從其祖籍附近武當山該廟內奉請一尊上帝神像隨軍出征,迨台灣收復平定軍兵解甲歸田後,李唐瑞仍負上帝神像由南往北不辭辛苦四處尋覓棲身之所,終於覓至過港時已日暮天色將昏,乃決定在此暫宿過夜,是夜上帝顯金身托夢指點李唐瑞謂此地正適合我等永居之所,不得有誤,李遵照上帝旨意就此定居,並供奉上帝於此,嗣後上帝大顯神靈庇佑村民平安順利,祈求有應遂成為全村崇仰之公佛並建一間小廟字號稱北天宮,此正過港奉祀玄天上帝正駕之開端也,此後上帝更加顯赫屢有奇蹟出現,緣有梧南村李姓患者求醫問神均罔効,正束手無策聞過港上帝靈驗特來迎駕到家請示,卻遭閒人譏諷上帝有何法力敢來救治垂死之人,豈知上帝起駕令乩童出口要法師開藥煉格丹,指示要一碗水煎成二碗,即刻在門口中央煎煉,人均感疑惑,忽然天上黑雲密佈大雨傾盆,俟雨停時急將藥水倒出恰好二碗,患者服格丹後遂去死回生,藥到病除。其次為鄰村敵人糾集大群人馬,趁我壯男均外不在要來劫本村時,幸賴上帝大顯神通率領神兵神將騎馬執槍佈陣,嚴防村落四周威風凜烈,使敵人望見喪膽抱頭鼠竄而逃,上帝有此靈聖傳聞,閒遐爾信徒競相走告,莫不稱奇讚揚不已,於是香火日趨鼎盛,今考據上帝駕臨過港經有三百多年悠久之歷史也。

 

本宮玄天上帝神明顯赫繼續向外擴展神恩廣庇四方,後來奉旨北巡曾臨台中縣神岡、豐原、潭子、新社、烏日等地濟世救民,使該地信徒十分敬仰並在神岡廣玄宮起駕指示該地人士要回北天宮謁祖,致信徒信疑參半乃兩次派人南下到處探訪,果然尋至本宮來確認無訛,因此每年二月間紛紛組成進香團恭迎上帝回宮謁祖,受到本村民萬分誠意熱烈歡迎,遂使進香團盛況逐年頻添,鑒此情景,惟觀本宮立廟以來雖曾經修建但年久陳舊破爛不堪,非但有礙觀瞻且眾神佛亦難安鎮,為崇敬神祇故擬重建廟宇即於民國六十七年十月組成籌建委員會,合議設壇恭請各地聖神臨宮指示兼動員村壯丁分晝夜輪流扶鑾搖輿,選擇廟地在原址填土奠基並定民國七十年四月初四日吉時動工興建,各委員同心協力負責籌劃建設,蒙各方善士鼎力贊助與旅居外地鄉親及全村善男信女熱誠捐獻募足經費使工程得以順利進行,建廟工作為期兩年有餘,總工程經費將近壹仟貳佰萬元之鉅,而今此北天宮重建全部完竣,新廟慶成之日特述便概以誌。

 

中華民國七十二年十月    置

 

大殿神龕

 

北天宮祀奉神明

 

主祀神明玄天上帝

簡介與相關圖片:
奉祀神明 (主神之外):

配祀神明福德正神神龕

 

配祀神明福德正神

 

觀音佛祖神龕

 

配祀神明觀音佛祖

 

配祀神明趙元帥

 

配祀神明康元帥

 

配祀神明虎將軍

 

配祀神明中壇元帥

祭祀活動:

誕辰祭期:每年農曆四月十五日、六月十八日。

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 北天宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 李木本
建築與飾物
建築概況:

北天宮旨牌

 

 

大殿

 

大殿(二)

 

大殿外觀

 

北天宮廟堂外觀(一)

 

北天宮廟堂外觀(二)

填表資料
填表人姓名: 吳秀芬
填表日期: 2012-10-12 00:00
祭祀族群: 泉州
祭祀範圍:

原為過港村居民祀奉,現已分靈至全省,臺灣中、北部地區常有信眾至「北天宮」謁祖,信徒日增。

分靈系統:
移民廟宇:
香火來源: 祖先攜來 分靈
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤: 無
運籤: 六十首