GIS Center Logo

蚶仔寮北安宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 302
地址: 雲林縣口湖鄉台子村蚶寮60之6號
電話: 05-7972075
主祀神明: 鄭府元帥
陪祀神明:
土地公
山神
創立起始年: 1616
創立年代參考文獻:

清朝年間 (文史工作者田野調查,2012年09月)

建立沿革:

北安宮沿革誌

北安宮沿革

 

北安宮:座落於雲林縣口湖鄉台子村蚶仔寮部落,本宮主神奉祀鄭府元帥,配祀福德正神眾仙佛神聖,是一香火鼎盛,醒世渡眾,救苦黎民,神蹟昭昭,相傳千里之聖地亦是庄民信仰喜好聚集的好處所,此地民風淳樸,人文薈萃,居民極具道德傳統,熱愛文化,深以此地為榮。

 

緣起:清朝年間,距今一百多年前,此地常因患有瘴癘,幸賴鄭府元帥每年南境出巡,保我蒼生平安,佑我黎民福康,同年,鄭府元帥神威顯赫,代天巡狩經遇此地,大發靈威,指示此地頭人,願在此蚶仔寮落腳,常佑我善信,遂經眾善信集資在本地「堀西」建立草寮廟堂,正式安奉鄭府元帥,然幾經歲月及無數風雨摧殘,尤以颱風為甚,廟堂殘缺老舊不堪,雖有人提及整修,但乏人響應,適時弟子林芳因身患鼻疾,常無故血流不止,適時經由福天宮柴府元帥指點,在本村「堀西」原有草廟一座,現經年久已被風吹雨打摧毀,此乃清朝年間就在此落腳之鄭府元帥廟址,眾弟子經柴府元帥指示,當下就籌建磚造廟堂,然林芳就不藥自癒。時經數十年至民國五十九年春,大發神威,欲選乩手救世,並選本村弟子謝稠為其乩手,楊郡為法師,並雕刻金尊奉祀,正式顯現救世黎民之重任,綿延不停。

 

民國七十年旅嘉弟子林永祥有感神恩浩大,廟堂亦已有相當歷史,然又神務輝煌,信徒日益增加,廟堂實已不敷使用,遂發心擴建廟堂空間,並以磚造重建,至使眾神有一更寬廣空間可安奉,更使廟務更能蒸蒸日上,至此時經十數餘年。

 

民國八十一年,弟子楊文貴熱衷廟務,然又經港口宮三媽之練乩指示,宮廟應該改建,於是購買鄰近土地八厘多,重新啟建宮廟「即現址」,經弟子戳力奔走與本村眾善信熱烈響應,遂成立重建委員會,統籌建廟事宜,幾經會務決議,於該年元月集資約六十萬購買土地,宮廟座向由眾神自堪,於五月吉日鳩工集村,動土興工,其中雖因工程浩大,庶務繁雜,在各委員多方共識全力以赴下終告於,同年十一月吉日工程完竣,入火安座,耗資六百餘萬元。

現今,宮貌莊嚴堂堂,雄偉觀瞻,殿中畫樑雕棟,金碧耀煌,每於宮廟聖事之際,猶能喚醒善信,本著神佛訓示:「多行善事,諸惡莫作,多積功德。」遙知此後,北安宮在鄭府元帥暨眾神佛之感靈普照十方於此,願鄭府元帥暨諸神佛功高德配天地,享我眾善信之香火萬年,庇我蒼生,佑我黎民,風調雨順,國泰民安,是此為證。

 

北安宮大殿神龕

 

北安宮主祀神明

簡介與相關圖片:
奉祀神明 (主神之外):

北安宮配祀神明福德正神神龕

 

北安宮配祀神明福德正神

 

北安宮配祀神明山神神龕

 

北安宮配祀神明山神

 

北安宮配祀神明虎將軍

 

北安宮令旗

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 北安宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 楊文貴
建築與飾物
建築概況:

北安宮旨牌

 

北安宮大殿外觀

 

北安宮廟堂外觀

填表資料
填表人姓名: 吳秀芬
填表日期: 2012-09-26 00:00
祭祀族群: 泉州
祭祀範圍:

雲林縣口湖鄉台子村蚶仔寮部落

分靈系統:
移民廟宇:
香火來源: 神明指示
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤: 無
運籤: 六十首