GIS Center Logo

大屯七王府

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 226
地址: 雲林縣虎尾鎮大屯330-2號
主祀神明: 七王徐達千歲
對主祀神明的稱呼: 七王
陪祀神明:
土地公
北斗星君
創立起始年: 1947
創立年代參考文獻:

民國22年(1933)(文史工作者田野調查,2012年9月)

建立沿革:

大屯七王府徐達廟沿革(前略)乾隆四十年祖廟建於麥寮光大寮,宮名聚寶宮,主神蕭太傅、七府千歲徐達、保生大帝,神威顯赫,香火鼎盛。民國36年本境弟子信士感念七府王爺神恩廣大,時醫學不振,七王爺專開漢藥方、青草濟世。恭請七王駐鎮大屯,……民國96年重組委員會由陳清讚先生出任主任委員,開始籌建七王府工作,經弟子捐地建廟,有錢出錢,眾志一同於民國98年農曆11月19日舉行安座大典。

 

 

 

鎮殿七王徐達千歲

 

七王老駕 大屯七王副駕

 

大屯七王副駕 代天巡狩七府千歲令

 

保生大帝

 

大屯七王府馬府千歲 馬府千歲

 

大屯七王府虎爺公

 

大屯七王府徐達廟沿革

 

 

 

大屯七王府千里駒與馬僮公 大屯七王府徐達廟帥旗

 

 

簡介與相關圖片:
奉祀神明 (主神之外):
  • 福德正神
  • 北斗星君

大屯七王府福德殿

 

大屯七王福德正神

 

供奉北斗星君

 

大屯七王府北斗星君

 

祭祀活動:

農曆十一月二十一日為千秋聖誕佳期.

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 七王府
寺廟性質: 私人寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 陳清讚
建築與飾物
建築概況:

大屯七王府徐達廟外觀

填表資料
填表人姓名: 郭喜斌
填表日期: 2012-10-18 01:05
祭祀族群: 泉州 泉州 三邑 (晉江、南安、惠安) 泉州 同安 泉州 安溪 漳州 漳州 福佬 漳州 客家 (詔安客) 其他 平埔族 其他 戰後移民
分靈系統: 王爺
分靈系統 (其他): 麥寮聚寶宮
移民廟宇:
香火來源: 神明指示
香火來源 (其他): 麥寮聚寶宮
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: 六十首