GIS Center Logo

新興里救世堂

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 338
地址: 雲林縣虎尾鎮新興里新生路21號
電話: 05-6325705
主祀神明: 關聖帝君
陪祀神明:
玄天上帝
城隍
土地公
道德天君廖化
創立起始年: 1946
創立年代參考文獻:

民國37年(1948)(陳清誥,《台灣省雲林縣市寺廟文獻大觀》,文獻出版社,1973年九月)

民國37年(1948)(廖泉裕,《雲林縣寺廟文化專輯》(下),雲林縣立文化中心,1994年十二月)

民國35年(1946)(文史工作者田野調查,2012年10月)

建立沿革:

光復初本鎮龍善寺住持復妙法師(俗名曾聯祥),為宏揚儒宗聖教,特聘地方耆德共創鷥堂附設於寺之左廂房,奉祀關,呂,張三大恩主;又敬邀西螺懿德堂協助訓乩,教授禮節及相關經典,俟民國三十七年(戊子)年奉南天諭旨,得領御賜堂號曰〔救世堂〕.

開堂揮鷥濟世三年,適逢濟公活佛前來助乩,加之呈疏奉御旨,同時派命劉龍圖為首任正堂主,副堂主為長屋,方理,三位共同統理堂務.〔明心覺苑〕之創作亦焉伊始.

五十六年(丁未〕年二月,是書竟功...(中略)

旋〔龍善寺〕擴建,暫遷民宅供祀,為求永逸,覓得本堂現址,七十年(癸亥〕年十一月暫建鐵皮屋供奉,香火鼎盛.

八十年(辛未〕門生計安奉神尊,徵恩主聖意,獲大德捐資,歷時年餘,三層鴻宇終得屹立.八十三年九月十八日(農曆八月初三〕午時二樓神殿入火安座.

 

(民國四十七年,為擴展堂務宏揚忠恕真宗,分至林內濟公堂,由全體鸞生協同辛苦開基,吳黃為堂主,至今尚保持聯繫合作。〕

 

 

虎尾救世堂二樓拜殿

 

 

虎尾救世堂沿革

簡介與相關圖片:
奉祀神明 (主神之外):
  • 玄天上帝
  • 城隍爺
  • 福德正神
  • 道德天君(廖化)

 

虎尾救世堂二樓正殿

祭祀活動:

農曆6月24日關聖帝君聖誕,活動特色,三獻禮.

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 救世堂
寺廟性質: 鸞堂
教別: 道
建別: 私建
組織型態: 管理人
負責人: 黃文擇
建築與飾物
建築概況:

一樓為活動空間,二樓才是正殿.

 

虎尾救世堂

 

 

古物與文物:

 

虎尾救世堂救世濟民匾

 

虎尾救世堂浩然正氣匾

填表資料
填表人姓名: 郭喜斌
填表日期: 2012-10-17 00:40
祭祀族群: 泉州 漳州 廣東 其他 戰後移民
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
香火來源 (其他): 虎尾龍善寺關聖帝君
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: