GIS Center Logo

新厝仔-議天宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 181
地址: 雲林縣古坑鄉棋盤村新厝80號
電話: 05-5363891
主祀神明: 玄天上帝
主祀神明 (其他): 觀音佛祖
對主祀神明的稱呼: 帝爺公
陪祀神明:
玄天上帝
中壇元帥
臨水夫人
石亨將軍
土地公
創立年代參考文獻:
  • 光緒年間 ﹝文史工作者田野調查,2012年10月﹞
  • 光緒年間 ﹝林衡道,《台灣寺廟大全》,台灣省文獻會,1974﹞
  • 光緒年間 ﹝雲林縣立文化中心,《雲林縣寺廟文化專輯》,雲林縣政府,1995﹞
建立沿革:

新厝議天宮 (沿革)

緣于進朔議天宮初建即是民前光緒年間,當時,庄中只有五十餘戶,庄民和睦,心地善良,做事團結,于是相商興建土角造之簡易廟宇,名明:議天宮,內中供奉主神玄天上帝,觀佛祖其它幾尊神聖,斯時弟子虔誠奉敬,香煙鼎盛,神威顯赫,可以言之神安人安,風調雨順,國泰民安,享得盛世之樂矣.但是人生好景不常,爾後,適遇日本占台,施行專制,強迫寺廟廢止,焚毀神像,因此素來供奉神聖消滅後,庄民敬神無中心之廟宇,一時無計可施,民眾悠然進入寂寞之境.俗云善有善報,幸遇民國三十四年台灣光復蒙德政,宗教信仰自由,因此當時庄民建廟心切,易地再建一座新廟,坐北向南,全部磚造,內外剪粘頗堂皇美麗,於民國三十六年全部完成,自此眾神復得復位,受民眾奉敬,春秋二祭赤甚熱鬧,男女老幼過得太平之樂.憶思神聖享受美麗之宮,經有三十餘載,波折又起,原汏廟地是租用,因廟地業主共有人建地狹小,咨洽追討之意甚堅,斯時為此庄眾深覺對神聖難過,孜等策莫展.幸商於民國六十八年,幸村指定地方社區建設斯時本部落准設一間活動中心,斯時乘此良機部落民心齊向討論重建本宮,會議結果需要祈求神聖同意,于是部落委員立即向管士厝天龍宮恩主以及本地福德正神,請示叩求結果應時機,得天時,因此當時立即叩求奉地福德正神為主開始覓地,動土,上樑,入火,安座,落成等,萬事具備方始重建基地選擇於活動中心合為一處,民心遵照福德正神指示,因此萬般順利,成為今日之議天宮.並於癸亥年十一月二十四日入火安座落成,謝土四方來賀稱讚不已,外地善男信女來往絡繹不絕,本宮主神玄天上帝及本地福德正神坐台揮筆感謝庄民和氣,團結,甚然欣喜,自此爾來每日夜香煙鼎盛,民心安樂,和氣靄靄獲得禎祥康泰,謹此略述,本宮史蹟,為復鑒矣.新厝議天宮管理委員會謹立民國癸亥年仲冬之月

簡介與相關圖片:

新厝議天宮 (舊照  )

 

新厝議天宮 (舊照)

奉祀神明 (主神之外):
新厝議天宮 (太子元帥)

中壇元帥 

新厝議天宮 ( 陳靖姑)
三乃夫人

 

新厝議天宮 (石亨將軍)
龍邊-石亨將軍

 

新厝議天宮 (清水祖師)

 

新厝議天宮 (石亨將軍 )

 

新厝議天宮 (  玄天上帝  )
玄天上帝

 

新厝議天宮 (主神 玄天上帝)

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 議天宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 邱蒼梧
建築與飾物
建築概況:

新厝議天宮 ( 殿內  )

 

新厝議天宮 (外觀 )

 

新厝議天宮 ( 外觀全景 )

 

新厝議天宮 (外觀   )

敘事性裝飾題材:

新厝議天宮 (彩繪)

 

新厝議天宮 (彩繪3)

 

新厝議天宮 (彩繪2)

非敘事性人物裝飾:

新厝議天宮 (壁畫8)

 

新厝議天宮 (壁畫7)

 

新厝議天宮 (壁畫6)

 

新厝議天宮 (壁畫2)

 

新厝議天宮 (壁畫1)

 

 

新厝議天宮 ( 石獅)新厝議天宮 (石獅)

 

 

 

 

新厝議天宮 (門神)

 

新厝議天宮 (門神6)

 

新厝議天宮 (門神5)

 

新厝議天宮 (門神4)

 

新厝議天宮 (門神3)

 

新厝議天宮 (門神2)

填表資料
填表人姓名: 陳良旻
填表日期: 2012-10-02 00:00
祭祀族群: 漳州
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: