GIS Center Logo

溫厝角溫勝宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 269
地址: 雲林縣斗南鎮將軍里溫厝8之1號
電話: 05-5963049
主祀神明: 玄天上帝
陪祀神明:
王爺
關聖帝君
觀世音菩薩
齊天大聖
金吒太子
木吒太子
中壇元帥
土地公
創立起始年: 1982
創立年代參考文獻:
  • 民國71年(1982) ( 雲林縣政府,《雲林縣寺廟文化專輯-下》,雲林縣政府、雲林縣立文化中心,1995)
  • 民國71年(1982) ( 温勝宮沿革概要碑文,1982)
建立沿革:

溫勝宮-沿革概要全貌

 

溫勝宮-沿革概要(近照)

温勝宮沿革概要,其上圖沿革內容詳述如下:
本宮興建緣起:斗南鎮將軍温厝角村落舊名猴悶溝,開拓之始、清代康熙二九年(公曆一六九零年民前貳佰貳拾貳年)閩璋人,吳、陳、劉三姓開拓他里霧堡猴悶街,温厝角平原之時,每冬年五谷五稔之中,忽遭遇大風災害,連續幾載受災,當時居住村民雕奉玄天上帝神像奉祀,祈安醮災,自而後年來感受玄天上帝顯化靈聖保民護眾靈顯赫神澤,普照年年五谷豐收,茲因村民感念神恩,信徒自動成立玄天上帝神明會,為弘揚上帝功德倡行倫理道德及宣化民心向善,並舉辦社會慈善事業,迄今貳佰餘年,但未興建寺廟,歷年由神明會信徒輪流奉祀家定,諸感不便,而因此該會信徒擬策劃為宏揚上帝聖德,暨擴大舉辦社會慈善事業,民國六十六年十月全體信徒集議等籌備興建廟宇,于民國六十七年十二月七日農曆十一月八日辰時恭請本鎮前劉鎮長破土,施工工程期間滿四載餘工程已完竣工,於民國七十一年十二月廿三日(農曆十月九日)舉行落成安香入座大典,當日恭請許縣文志剪彩,黃省議會副議長鎖香入座新宮。
温勝宮興建委員會 謹識
中華民國七十一年歲壬戌年丑月吉置

簡介與相關圖片:

溫勝宮-廟殿全貌

 

溫勝宮-正殿全景-正殿前排供奉神尊由右至左:齊天大聖、金吒太小、哪吒太子、木吒太子、福德正神

 

溫勝宮-正殿後排供奉神尊,由右至左:關聖帝君、池府千歲、觀音佛祖、朱府千歲、范府千歲

 

溫勝宮-鎮殿主祀神尊由右至左:帝爺、帝爺、玄天上帝(鎮殿帝爺)、吳府千歲、帝爺

奉祀神明 (主神之外):

溫勝宮-左殿陪祀-關聖帝君

 

溫勝宮-左殿陪祀-關聖帝君(近照)

 

溫勝宮-右殿陪祀-温,李,吳千歲(左起至右)

 

溫勝宮-右殿陪祀由左至右-温,李,吳千歲(近照)

 

溫勝宮-五營令旗

祭祀活動:

廟慶祭典日期:農曆三月初三日。

溫勝宮-聖佛聖誕祭典日

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 溫勝宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 沈華山
建築與飾物
建築概況:

温勝宮-主體全貌

 

温勝宮-廟前正觀

填表資料
填表人姓名: 顏守韓
填表日期: 2012-10-09 11:30
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: