GIS Center Logo

圳頭厝船元府

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 150
地址: 雲林縣東勢鄉嘉隆村嘉芳南路24之3號
電話: 05-6994538
主祀神明: 王爺
陪祀神明:
王爺
天上聖母
陰神
創立起始年: 1951
創立年代參考文獻:

民國40年代〔雲林縣政府,《雲林縣寺廟文化專輯》,雲林縣立文化中心,1995〕

建立沿革:

清代年間,有一位陳姓人氏,前來圳頭厝街,看風水地理,兼醫治疑難雜症,據傳為人樂善好施,濟貧仗義,精通勘輿,人稱之為陳善人,一日忽聞其病歿,因其無後,村民欽仰哀之,誠感其在世,素有善德之行,而厚葬於今之船元府原址,歷經百餘年來,因受之天命,得之地靈之氣,神靈顯赫, 諸多救世事蹟,先民乃以墓園之地,搭蓋磚造小廟宇乙座,尊稱為元帥公,以供村民膜拜,叩求者衆,有求必應,因此香火曰趨鼎盛,並擇於古清明,農曆三月初三為祭典曰期 ,迨至民國四十年代,蒙本村黃盈崑、吳賞兩位信士發起整修廟宇,村民皆虔誠捐獻,得以廟宇煥然一新,神靈更為顯赫,歷經三十餘載,又蒙本村信士莊榮茂倡議擴大廟宇規劃,全村善信皆贊議,同心同德,熱誠解囊捐獻,遂於民國七十五年(西元一九八六年),廟宇重建工程順利竣成 ,同時安座入火,正殿神龕奉祀陳元帥、三山國王、張府干歲,左室神龕陪祀吳蔡媽,右室神龕陪祀百姓公,每年祭典之期,本村善信組團前往關仔嶺大仙寺進香,陣頭衆多,浩浩蕩蕩,盛況異常,香火遠播鼎盛。

簡介與相關圖片:

嘉隆船元府主神:陳府元帥.張府千歲.三山國王

陳府元帥.張府千歲.三山國王

嘉隆船元府配祀神:百姓公

百姓公

嘉隆船元府主神:吳蔡媽

吳蔡媽

祭祀活動:

每年:農曆3月3日聖誕千秋祭典

每2年:農曆3月2日前往關子嶺大仙寺進香

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 船元府
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 莊光輝
建築與飾物
建築概況:

嘉隆船元府廟貌:

廟貌

嘉隆船元府廟內概況:

廟內概況

填表資料
填表人姓名: 李凱翔
填表日期: 2012-10-28 14:00
祭祀族群:
分靈系統: 觀音 白河大仙寺
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: