GIS Center Logo

帝君廟

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 政府官方資料
座標定位方式: 住址轉址定位
坐向: 165
地址: 雲林縣大埤鄉吉田村田子林64號
電話: 05-5911491
主祀神明: 關聖帝君
建立沿革:

本廟位於大埤鄉吉田村,建於道光年間主祀關聖帝君由斗南舊社龍虎龍虎堂合香石府千歲,相傳清代一外鄉人挑擔經過本庄時「添擔」石頭遺留於此,該石槳天地之靈氣受日月之精英,其後有人坐於石上,忽感腹痛難忍,無人能救治。逐向石禱願,果不藥而癒,消息不徑而走顯跡靈願,庄民崇仰,以石雕塑金身奉祀。
同治八年修繕一次,民國元年暴風雨受損修陳寶文,發起修建日據末期為皇民化大舉毀滅神像,流入民家奉祀,光復後,庄民重建迎祀於集會所,民國六十年曾鴆金修茸廟貌。

民國七十一年集會所年久失修不堪使用折陳重建為活動中心,村長連昭宗繼任村長何三圳率全體信徒同心協力,在活動中心樓上重建帝君廟。

關聖帝君石府千歲降乩擇乩童,游律三、張福助、劉昭哉,降示擇定民國七十一年四月廿日動工,共動用建設經費四百五十萬,於民國七十二年四月十二日落成安座,主祀關聖帝君石府千歲太子千歲、石爺、五府千歲、福德正神將軍合祀於左右鐘鼓二樓東西廂房,美侖美煥堪稱富麗堂皇。

 

資料來源:

大埤數位機會中心

http://dapi.yldoc.nfu.edu.tw/culture/show_culturn_3.php?now_page=&id=34

簡介與相關圖片:
祭祀活動:

六月二十四日帝君生日

四月十五日石府千歲為主要祭典日:祭典活動為云庄,也將迎請新街三王爺。

拜平安時,筊選1爐主1副爐主8頭家2副頭家 ,收丁口錢時,不僅男丁,連媳婦也算在內。

七十歲以上為壽丁

吉田村總共有十五鄰,福潭11-15鄰, 田仔林1-10鄰

---田野資料

 

 

大埤帝君廟關聖帝君聖誕慶典,辦理方式全程皆依循古禮舉行三獻禮大典,是
廟內慶典活動特色之一。活動於前一天子時開始,三獻禮暖壽大典,所有參與主祭
或陪祭、相關禮生等皆須著長袍馬褂。典禮開始後,樂生、正獻主祭官及陪祭官等,
全體與祭者排班就位,之後舉行上香禮,並唱名聖誕暖壽主祭官就位,再請各界長
官及民意代表獻花、獻果、獻壽麵等;正獻、亞獻與終獻三獻俱備,有請值年爐主
獻祝文、讀祝文、焚呈祝文,並行三跪九叩禮,最後三鞠躬禮,三獻終至禮成。除
了三獻禮的隆重外,廟外仍有熱鬧的布袋戲表演供民眾觀賞。

大埤帝君廟關聖帝君聖誕慶典,辦理方式全程皆依循古禮舉行三獻禮大典,是廟內慶典活動特色之一。活動於前一天子時開始,三獻禮暖壽大典,所有參與主祭或陪祭、相關禮生等皆須著長袍馬褂。典禮開始後,樂生、正獻主祭官及陪祭官等,全體與祭者排班就位,之後舉行上香禮,並唱名聖誕暖壽主祭官就位,再請各界長官及民意代表獻花、獻果、獻壽麵等;正獻、亞獻與終獻三獻俱備,有請值年爐主獻祝文、讀祝文、焚呈祝文,並行三跪九叩禮,最後三鞠躬禮,三獻終至禮成。除了三獻禮的隆重外,廟外仍有熱鬧的布袋戲表演供民眾觀賞。

 

資料來源:

2008,林茂賢,《雲林縣山區六鄉鎮民俗及有關文物普查計畫》雲林縣:雲林縣政府文化局,頁44

 

 

 

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 帝君廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 邱文祺
參考資料
參考書目:

 

1、1980年6月,林衡道,《台灣勝蹟採訪冊》,台中市:台灣文獻委員會。
2、1995年12月,黃蘭櫻,《雲林縣寺廟文化專輯(上)》,雲林縣:雲林縣政府、雲
林縣立文化中心。

 

 

填表資料
填表人姓名: 張薰云
填表日期: 2012-11-23 00:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: