GIS Center Logo

北港慈德禪寺

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 166
地址: 雲林縣北港鎮光明路162號
電話: 05-7836011
主祀神明: 觀世音菩薩
陪祀神明:
三寶佛
地藏王菩薩
彌勒佛祖
創立起始年: 1911
創立年代參考文獻:

參考自網站,網址: http://cuy.ylc.edu.tw/~cuy14/eBook/ch2-3.htm

建立沿革:

北港慈德禪寺沿革

慈德堂未建前,一般信徒必須跋涉至嘉義廳德和堂參拜(即今溪口鄉本厝村),殊感不便。信徒蔡塗水乃與同志顏達、許路、蔡川、王護、蔡然三等發起籌畫,宣統二年七月十六日提出建築申請於嘉義廳,同年八月廿四日准予興建,經費悉由蔡塗水負責。民前一年三月工程告竣,完成瓦葺平房佛殿及其它附屬房屋,共推蔡塗水為首屆管理者兼堂主。

慈德堂環境優閒靜肅,四周栽植松、竹、花果、藥草等供信眾敬佛念佛兼弘法修養道場,曰「慈德堂」(齋堂)。民國七年二月廿三日,管理者蔡塗水西歸,信徒推蔡山川繼承管理重責。

民國四十二年八月奉准附設慈德幼稚園,教導國家幼苗,禮聘張玄達法師任弘法組長兼幼稚園首屆園長,繼而增築禮堂、課堂,並改建住學室等。又因慈德佛殿受白蟻之害有礙安全,是以民國五十六年春,著手改建鋼筋混凝土結構、琉璃瓦二層樓佛殿,供奉釋迦牟尼佛、觀世音菩薩、羅祖師等重塑金身。廟貌煥然一新,構造之輝煌、設備之完整、環境之優雅,屬首區一指之齋堂。落成之際,信徒提議將寺名改為慈德禪寺。現慈德禪寺之幼稚園早已停辦多年,新建現代化靈骨塔,則成為安頓祖先的地方。

簡介與相關圖片:
奉祀神明 (主神之外):

北港慈德禪寺主祀神明

 

北港慈德禪寺配祀神明

 

北港慈德禪寺配祀神明 (2)

祭祀活動:

農曆正月初一~初三:彌勒佛聖誕

農曆四月八日:釋迦牟尼佛聖誕

農曆二月十九日:觀音佛祖聖誕

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 慈德堂
寺廟性質: 佛教寺院
教別: 佛
建別: 勸募
組織型態: 管理人
負責人: 蔡麗華
建築與飾物
建築概況:

北港慈德禪寺外觀

 

北港慈德禪寺外觀 (2)

填表資料
填表人姓名: 李凱翔
填表日期: 2012-11-27 00:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: