GIS Center Logo

小南天

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 座北向南
地址: 臺南市中西區忠義路二段158巷27號
電話: 06-2211386
主祀神明: 土地公
創立起始年: 1647
創立年代參考文獻:
  • 永曆元年( 1647 )(文史工作者田野調查,2011年6月)
  • ( 洪敏麟,《台南市市區史蹟調查報告書》,台灣省文獻會,1978 )
建立沿革:

臺灣府治蕃薯崎位東安坊鷲嶺北崎,德慶溪之涯,南仰上帝廟之崇,左鄰枋橋溪水,右近禾寮港街,握北斗天權樞紐,府治居靈山頸椎,地延俊秀,是蕃薯集散地,亦南瀛佳境也,崎上有福德祠祀社公,相傳荷蘭據台灣建禾寮港街時,已有斯祠,永曆二十年(1666)戊午寧靖王覽勝於此,以流水潺潺,溪山峰緩拔,清爽秀麗,悠靜雅緻,實南天勝也,因顏之曰小南天,題匾懸額為明鄭諸社廟所獨存,亦全台各福祠之肇建也。

康熙二十三年(1684)甲子台灣入清商賈,日聚市厘日廣崎上,清風依昔,祠前寧靜不再,市肆振興,舟車輻奏,皆神之靈爽實式憑之然肇建前明寒暑迭更風雨摧殘,樑崩牆壞岌岌可危,境中紳耆舖戶賭廟宇傾醵金重修,舉郭三元石繼水魏九倪國董其事,鳩工危材煥然一新。嘉慶十九年(1814)甲戌桐月竣工,二十三年戊寅花月慶成,眾弟子獻匾題德厚聿隆以謝神。

民國三年(1914)載董事曾敏卿許拔臣復修,乙西光復傾頹闕漏更甚,四十五年董事白惠文蕭魁募款重修復,迎開基武廟關帝合祀,是後迄今又歷一世風雨飄搖,棟折垣圮,主委胡煋煋率眾聚資重建動土,於七十四年臘月安座,於七十六年五月結構維新,丹護黝靈,氣象萬千,人神共慶。

簡介與相關圖片:

小南天廟貌

小南天廟貌   謝奇峰拍攝2011.6.19

小南天三川殿

小南天三川殿  謝奇峰拍攝2011.6.19

小南天大殿

小南天大殿    謝奇峰拍攝2011.6.19

小南天神像

小南天神像    謝奇峰拍攝2011.6.19

小南天簡介

小南天簡介   謝奇峰拍攝2011.6.19

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 小南天
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 李坤煌
填表資料
填表人姓名: 謝奇峰
填表日期: 2011-06-19 15:40
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: 一百首