GIS Center Logo

南聖宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
地址: 臺南市將軍區和巷仁和里12鄰7號
電話: 06-7944053
主祀神明: 觀世音菩薩
對主祀神明的稱呼: 南海佛祖
創立起始年: 1996
創立年代參考文獻:
  • 民國85年( 1996 )(文史工作者田野調查,2011年11月)
建立沿革:

維民國八十五年,歲次乙亥,臘月五日,巷口社子南聖宮大廟入火安座,巍巍乎殿堂敞也,郁郁乎園林盛也,自爾菩薩安居,神明得所,祖靈亦得配享香火之盛,凡我和巷子民,宜乎同慶。

先祖來自福建晉江十八都,析自將軍北埔,大廟之基地,正式先祖來村墾殖養豬之丘,斯處坵塊,一分有餘,宗長陳嚴本等一脈裔雖所獻,意義殊勝,是該特書。

簡介與相關圖片:

南聖宮  外觀|陳煥昇|2011/11/20|

南聖宮  內貌|陳煥昇|2011/11/20|

南聖宮  主神觀音佛祖|陳煥昇|2011/11/20|

南聖宮  龍龕福德正神|陳煥昇|2011/11/20|

南聖宮  虎邊偏殿祖先牌位|陳煥昇|2011/11/20|

南聖宮  沿革|陳煥昇|2011/11/20|

奉祀神明 (主神之外):

三媽觀音
東嶽大帝
哪吒三太子
悟空聖者
玄天上帝

祭祀活動:

二月十九日觀音佛祖聖誕

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 南聖宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理人
負責人: 陳吉忠
填表資料
填表人姓名: 陳煥昇
填表日期: 2011-11-26 07:00
祭祀族群: 泉州 三邑 (晉江、南安、惠安)
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源: 祖先攜來
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: 一百首