GIS Center Logo

漚汪文衡殿

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
地址: 臺南市將軍區忠興里20鄰196號
電話: 06-7942314
主祀神明: 關聖帝君
對主祀神明的稱呼: 關聖帝君
創立起始年: 1709
創立年代參考文獻:
 • 康熙48年( 1709 )(文史工作者田野調查,2011年11月)
建立沿革:

將軍漚汪文衡殿開基主神關聖帝君,原奉祀於福建泉州南安縣深潭里十八都,於明朝永曆十五年,李成追隨鄭成功渡海攜奉來臺。關聖帝君聖駕初時供於今將軍鄉嘉昌村北嘉李宅,世代傳承香火不絕,因神威顯赫,附近居民倡議闢建公祠,供各地信徒朝拜,於清朝康熙四十八年(1709),奉聖駕擇定現址「獅弄球」穴及地,建廟公奉至今。

乾隆廿二年,由信徒發起重建,增祀關平太子、周倉將軍、馬使爺、虎爺等神像,並增建後殿奉祀觀音佛祖、韋馱護法、福德正神、天上聖母、註生娘娘、文昌帝君、十八羅漢、太歲爺,眾神濟濟一堂,神恩廣被,成為地方信仰中樞。清光緒十五年,漚汪先賢士紳武秀才林崑岡主持漚汪文衡殿廟事,發起改建廟庭,在廟內增建文昌祠,並設立育英書院,期能振興文風,宣化教育。昭和十一年,由董事發起幕金動工重建。民國五十六年,增建鐘鼓樓,並改建東西廂廟堂。為配合殿後文衡大樓建設工程,本殿全部廟基要升高四尺三吋六分,東西兩廂房及鐘鼓樓相對升高,於民國七十八年孟夏四月四日卯時動工,工作人員齊力提升廟基,民國七十九年孟東陽月卅日舉行安座大典。

簡介與相關圖片:

漚汪文衡殿 外觀|陳煥昇|2011/11/26|

漚汪文衡殿 內貌|陳煥昇|2011/11/26|

漚汪文衡殿 主神關聖帝君|陳煥昇|2011/11/26|

漚汪文衡殿 後殿內貌|陳煥昇|2011/11/26|

漚汪文衡殿 後殿主神觀音|陳煥昇|2011/11/26|

漚汪文衡殿 後殿虎龕註生娘|陳煥昇|2011/11/26|

漚汪文衡殿 後殿龍龕福德正神|陳煥昇|2011/11/26|

漚汪文衡殿 後殿虎邊18羅漢|陳煥昇|2011/11/26|

漚汪文衡殿 後殿龍邊18羅漢|陳煥昇|2011/11/26|

漚汪文衡殿 龍邊偏殿文昌祠|陳煥昇|2011/11/26|

漚汪文衡殿 龍邊偏殿文昌君|陳煥昇|2011/11/26|

漚汪文衡殿 虎邊偏殿馬使廳|陳煥昇|2011/11/26|

 

漚汪文衡殿 沿革 昭和重修|陳煥昇|2011/11/26|

漚汪文衡殿 嚴禁混佔墾埔碑|陳煥昇|2011/11/26|

漚汪文衡殿 沿革 民國78整建|陳煥昇|2011/11/26|

奉祀神明 (主神之外):

觀音佛祖、
韋馱護法、
福德正神、
天上聖母、
註生娘娘、
關平太子、
周倉將軍、
文昌帝君、
十八羅漢、
太歲爺
馬使爺、
虎爺

祭祀活動:

六月廿四關聖帝君聖誕

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 文衡殿
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 戴榮吉
建築與飾物
建築概況:

1門神:秦叔寶、尉遲恭是薪傳獎得主潘麗水的彩繪作品。

2廟頂燕尾、印斗天神、壁堵剪黏、九鯉化龍池是楊勝波父子的創作。

3三川步口古樸可愛石獅,石雕壁窗、人物、花鳥、戰馬,樸拙有力,是聘請唐山師傅神工精琢而成。

4罕見三字古匾-(宗尼山)是昭和11年由佳里街長高清分昆仲敬獻。

5東廂文昌祠由抗日烈林崑岡先生於光緒15年(西元1889年)募款增建,設立育英書院,兼任首任山長,薪傳漢學的書香。

6嚴禁混佔碑記,現嵌於正殿左外壁,乾隆25年所立,是下令禁止開圳圖利的訴訟歷史文物。

填表資料
填表人姓名: 陳煥昇
填表日期: 2011-11-26 07:05
祭祀族群: 泉州 三邑 (晉江、南安、惠安)
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源: 祖先攜來
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤: 大人 小兒
運籤: 一百首