GIS Center Logo

良寶宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
地址: 臺南市東區崇善八街48號
電話: 06-2695115
主祀神明 (其他): 十二瘟王
對主祀神明的稱呼: 吳府千歲(十二瘟王)
創立起始年: 1985
創立年代參考文獻:
  • 民國74年( 1985 )(文史工作者田野調查,2011年7月)
建立沿革:

神之為民崇祀者,乃生時忠義正直,為神普施德澤,拯民困扼。有專職者坐鎮一方,護佑黎庶;無專職者待詔翰林,玉皇有詔,代天巡狩,驅瘟逐疫,解民倒懸。紳民感其恩德,隆禮恭送。康熙之初三藩役起,彰泉爭戰不絕,滿目創痍。戰後民不聊生,瘟癘橫行。官民虔誠禱告,上蒼垂愍眾生疾苦,欽遣瘟王下凡,除瘟救難,掃蕩疫魔。士庶感恩,恭造王船候潮入海,敬送瘟王回天庭覆旨。而王船隨風逐浪,飄入鄭氏東寧者有之。永曆三十三年歲次己未,三月望日夜,王船隨大潮入台江,泊於蘇厝庄西海埔,士民恭迎,起寮奉祀十二瘟王。唯時局動盪,災禍連綿,幸蒙瘟王庇佑得以平安。乾隆中葉,物阜民康,士庶感恩,議復送王之舉,乃擇丑、辰、未、戌之年建醮恭送。乾隆四十九年甲辰,首行送王之舉,然瘟王眷念斯土斯民,擱淺八份下宅。斯庄士庶復建醮祈安,前後凡卅九載十三科。唯八份庄小力薄,道光三年癸未之科不再承接,由西港庄民至下宅恭迎。同載七月大風雨,蘇厝庄毀南移,送王之醮依舊,寶船則改焚化;西港仍往下宅,易恭迎為請水,如此相承傳衍至今。士庶為祈安卻瘟,求王令、鯉魚旗者接踵而至。

民國卅八載己丑科,府城下林章湖求乞鯉魚旗,並奉吳府千歲回宅,設神壇稱壽慶堂,取章海頭為乩,會集諸神,行醫濟世。六四年乙卯,遷至新興路陳再添宅,易名良生堂。善信日眾,擬建廟以廣神庥。得竹篙厝上帝公之助,擇址崇善八街初建新廟,奉吳府千歲為鎮殿主神,紀、范二府副貳,李、池諸王爺輔佐,財神、大士分居左右龕。鎮殿尊神懸壺治病,除瘟安民;求財求子,分勞財神觀音。廟額良寶宮,以溯良生堂,神號十二瘟王,莫忘西港本源。七七年戊辰建醮慶成,開基吳府功德圓滿,回天繳旨,玉帝再遣王爺接任坐鎮,仍稱吳府。然廟堂僻居陋街,難於彰神恩,乃擇址於崇善、崇道二路之衝口,承上帝公恩助,眾執事四處奔走,九二年癸未動土興築,歷五年,戊子安座開光啓用,擬一百一年壬辰建王醮慶成。祈願廟堂肇建,氣象聿新,尊神顯赫,除瘟安良,善信蒙佑,閤境平安。

簡介與相關圖片:

良寶宮廟貌(2011.07 吳明勳 拍攝)

良寶宮廟貌(2011.07 吳明勳 拍攝)

良寶宮正殿(2011.07 吳明勳 拍攝)

良寶宮正殿(2011.07 吳明勳 拍攝)

良寶宮吳府千歲(2011.07 吳明勳 拍攝)

良寶宮吳府千歲(2011.07 吳明勳 拍攝)

良寶宮財神爺(2011.07 吳明勳 拍攝)

良寶宮財神爺(2011.07 吳明勳 拍攝)

良寶宮觀音佛祖(2011.07 吳明勳 拍攝)

良寶宮觀音佛祖(2011.07 吳明勳 拍攝)

良寶宮王船(2011.07 吳明勳 拍攝)

良寶宮王船(2011.07 吳明勳 拍攝)

奉祀神明 (主神之外):

五路財神

觀音佛祖

祭祀活動:

農曆4月6日代天巡狩十二瘟王聖誕

農曆9月15日吳府千歲聖誕

吳府千歲聖誕

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 良寶宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 財團法人
負責人: 蔡承棟
填表資料
填表人姓名: 吳明勳
填表日期: 2011-08-17 09:20
祭祀族群:
分靈系統: 王爺 其他
分靈系統 (其他): 王爺/西港慶安宮
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項: 祀船 送王船 (非固定) 王醮
籤詩
藥籤: 無
運籤: 六十首
主祀王爺: 十二瘟王、五年千歲,紀李吳池范朱金馬溫殷楊于