GIS Center Logo

三安宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
地址: 臺南市北門區三寮灣慈安里462號
電話: 06-7850592
主祀神明: 田都元帥
對主祀神明的稱呼: 林府三相
創立起始年: 1952
創立年代參考文獻:
  • 民國41年( 1952 )(文史工作者田野調查,2011年7月)
建立沿革:

本宮位於三寮灣西北角,依海傍陸,漁農維生,先祖遠自明末清初從大陸福建省泉州晉江,安溪兩縣追隨鄭成功輾轉渡台築造茅舍定居於此。當時結社名稱為台灣府諸羅縣佳化里學甲堡溪底寮庄俗名三寮灣。

林府三相原係大陸沿海送王船到將軍溪畔,昔日林姓族內一群刈草飼牛之牧童遊戲於將軍溪畔時,遠望扁舟中有二尊神像隨波漂搖,眾牧童基於好奇抱回一尊不理不睬丟棄農舍,有朝一日抱在身上模仿乩童模樣,突然神靈附身其中一人口中念念有詞,說如夢囈云「我神遠自大陸駕舟漂揚過海進入溪畔三蹤復返,誠與頂角弟子有緣,願受萬代香煙保境衛民等語」自此以後宋江爺相稱無形中神靈顯赫遇難即解不失眾望。

信徒益形崇仰,為報答鴻恩大德重塑金身正名「林府三相」,定每年農曆6月12日聖誕日,當初奉祀以爐主輪流方式奉香,迨自民國41年角內耆老咸感神像無固定行宮殊有欠拜神之禮,而且信徒日增如不建築廟宇諸有不便,旋即擇地建造磚木造行宮一座額題『三安宮』冀報三相保境佑民之致德,落成之日並將遊巡元帥、遊府元帥諸神迎入共祀,念茲在茲,深恐宮宇構造粗簡而且經過二紀風吹雨打地震等,牆壁龜裂不堪,三相時以聖蹟顯示旅居台南殷商林江力先生遷建,爰於民國66年由大德江力先生號召,旋即組織重建委員會,並推選他為主任委員廣籌基金遷建善舉乃確定。同年陽月擇定現址供請南鯤鯓代天府吳府千歲、東隆宮李府千歲駕臨主持破土,至民國68年葭月前後二年有餘始竣工,信徒夙願乃償。

簡介與相關圖片:

三安宮廟貌(周宗楊拍攝2011.07.21)

三安宮廟貌(周宗楊拍攝2011.07.21)

三安宮廟貌正面(周宗楊拍攝2011.07.21)

三安宮廟貌(周宗楊拍攝2011.07.21)

三安宮三川步口(周宗楊拍攝2011.07.21)

三安宮拜庭與三川殿步口廊(周宗楊拍攝2011.07.21)

三安宮大門(周宗楊拍攝2011.07.21)

三安宮大門(周宗楊拍攝2011.07.21)

三安宮宮內全景(周宗楊拍攝2011.07.21)

三安宮宮內(周宗楊拍攝2011.07.21)

三安宮宮內(周宗楊拍攝2011.07.21)

三安宮內正殿(周宗楊拍攝2011.07.21)

三安宮主祀神龕(周宗楊拍攝2011.07.21)

三安宮主祀神龕(周宗楊拍攝2011.07.21)

三安宮龍邊福德正神(周宗楊拍攝2011.07.21)

三安宮龍邊福德正神(周宗楊拍攝2011.07.21)

三安宮虎邊黃氏祖祠(周宗楊拍攝2011.07.21)

三安宮林姓祖先神位(周宗楊拍攝2011.07.21)

三安宮沿革誌(周宗楊拍攝2011.07.21)

三安宮沿革誌(周宗楊拍攝2011.07.21)

奉祀神明 (主神之外):

遊巡元帥、遊府元帥、林府先祖牌位

祭祀活動:

農曆6月12日林府三相聖誕

往南鯤鯓代天府進香

謝大戲、酬神

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 三安宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 林裕源
填表資料
填表人姓名: 周宗楊
填表日期: 2011-07-23 23:25
祭祀族群: 泉州 三邑 (晉江、南安、惠安) 泉州 安溪
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源: 撿拾神明
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤: 無
運籤: 無