GIS Center Logo

龍鳳宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
地址: 臺南市安南區安中路一段354巷32弄22之1號
電話: 06-2567774
主祀神明 (其他): 仙姑媽
創立起始年: 1980
創立年代參考文獻:
 • 民國69年( 1980 )(文史工作者田野調查,2011年8月)
 • 建立沿革:

  唐初年九月十五日,仙姑誕生於月卒縣明欽市白口村新自里謝家,父親謝山,母親王氏,先姑名謝仲卿,幼聰慧,九歲悟道,三年後拜明清師父學法,十五載有成開始濟世救人,後結識侯沛,與其學武五年,時年三十有二,隨後即修道至九十三歲,因機緣受如來渡化成仙,於天庭擔任仙務。

  唐太宗時仙姑轉世於皇宮,父李世民,母王許氏,仙姑名李明如,仙姑因深具慧根雖出生於皇宮然九歲即悟道,三十五歲修鍊到一百零七歲再次受如來渡化成仙道,於天庭出世為玉帝四女,修在天庭地府,迨今傳至龍鳳宮已三千年歷史。

  清末明初,仙姑下凡於福建漳州收妖,得道於鼓山,百姓因感念仙姑,遂尋地建廟並供奉木身一尊,以紀念仙姑嘉惠百姓之功,後仙姑蒙玉帝賜旨於凡間普渡眾生,其金身即供奉於鼓山湧泉寺。

  二次大戰其間,經由善姓請出鼓山到金門,仙姑為報答謝家父母恩,機緣由謝家後代於金門請至台南,並於民國69年(1980)興建廟宇龍鳳宮,供世人禮拜普渡眾生。

  簡介與相關圖片:

  龍鳳宮牌樓(2011.08 吳明勳 拍攝)

  龍鳳宮牌樓(2011.08 吳明勳 拍攝)

   

  龍鳳宮廟貌(2011.08 吳明勳 拍攝)

  龍鳳宮廟貌(2011.08 吳明勳 拍攝)

   

  龍鳳宮內殿(2011.08 吳明勳 拍攝)

  龍鳳宮內殿(2011.08 吳明勳 拍攝)

   

  龍鳳宮神像(2011.08 吳明勳 拍攝)

  龍鳳宮神像(2011.08 吳明勳 拍攝)

   

  龍鳳宮奉祀神尊名號(2011.08 吳明勳 拍攝)

  龍鳳宮奉祀神尊名號(2011.08 吳明勳 拍攝)

   

  龍鳳宮仙姑媽歷史緣起(2011.08 吳明勳 拍攝)

  龍鳳宮仙姑媽歷史緣起(2011.08 吳明勳 拍攝)

  奉祀神明 (主神之外):

  如來佛祖

  觀音佛祖

  祭祀活動:

  農曆9月15日仙姑媽聖誕

  內政部寺廟登記資料
  登記名稱: 龍鳳宮
  寺廟性質: 民間寺廟
  教別: 道
  組織型態: 管理人
  負責人: 謝銀行
  填表資料
  填表人姓名: 吳明勳
  填表日期: 2011-09-13 08:50
  祭祀族群:
  分靈系統:
  移民廟宇:
  香火來源: 祖先攜來
  年例請神:
  王爺選項:
  籤詩
  藥籤: 大人
  運籤: 六十首