GIS Center Logo

玉聖宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
地址: 臺中市復興路3段384巷20號
電話: 04-22245683
主祀神明: 天上聖母
創立起始年: 1947
創立年代參考文獻:

民國 36 年(1947)創建,民國74年(1985)更名為:玉聖宮 (文史工作者田野調查,2009年2月)

建立沿革:

玉聖宮天上聖母由劉樹旺、黃寬文、蔡江河、莊德、黃元等五位大德於台灣光復第二年即民國三十六年恭迎自北港,分靈至第三市場先將神座借鎮奉安於鍾春木大德之草舍。廟號寶天­宮、座地僅六坪許、歷時四十載,屋低舍舊、既狹又窄。
由於聖母顯赫,自駕本市以還、恩被商賈、日昌月盛,生意興隆帶來萬商雲集之發祥地,眾­善信有求必應,為答報神恩又感,幾次提議改建緣因經費拮据、資源短絀乃於甲子年間成立­管理委員會,並聘張樹貴大德為第一屆首任主委配合眾委員策劃,貢獻財力募捐集資,再購­地 六坪 餘時值新台幣壹佰萬元。
逐即奠基興工改建告峻並安奉玉皇大帝,乃將寶天宮改稱玉聖宮。於乙丑年入火安座、慶成­大典,宮殿規模雖小,然富麗莊嚴。狀益舊觀,至此廟基始奠,神座得安,從今托庇全市萬­商興居納福,招財獲利、慶有所托,眾善信亦宿願以償,此皆全市內外各商戶鼎力之功耳,­值茲建峻之表謹誌沿革彬銘入石,以資考據。

內文出處:玉聖宮沿革碑記

玉聖宮沿革|陳峻智|2009/02/23|

簡介與相關圖片:

玉聖宮廟貌|陳峻智|2009/02/27|

 

玉聖宮神像|陳峻智|2009/02/23|

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 玉聖宮
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 黃奇柏
填表資料
填表人姓名: 蘇琬婷
填表日期: 2013-07-16 04:10
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: