GIS Center Logo

妙天宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
地址: 臺中市民意街83號
電話: 04-22862099
主祀神明: 天上聖母
創立起始年: 1988
創立年代參考文獻:

民國 77 年(1988)(文史工作者田野調查,2009年2月)

建立沿革:

百餘年前,先賢篳路監縷,辛勤拓植,於原頂南數里一帶墾荒耕耘,開子孫千百世生存之基,先賢祈安於本市萬春宮祖廟,獲聖母垂恤,甘霖神恩擇被群黎。先賢更 祈旨獲准分靈四媽,迎聖駕於鄉里奉戺,慈恩更加予眾生,屢顯聖跡,鄉里子民尊稱頂南媽。唯百餘年來,無固定宮址奉祀,每年三月均於街巷簷廊設壇供萬民祀拜,由第子當爐迎回宅居奉祀。爾今有頂南里里長何順堂暨夫人台中市三分局女義警分隊長歐寶女士感聖母靈跡,慈恩浩蕩,發起建宮,特邀主任委員何順堂、副主任委員梁水盛、曾正光、林瑞雄以及委員趙武賢等二十餘人,出錢出力,七十六年間由聖恩靈感,覓得民意街八十七號土地,於民國七十七年一月三十日破土尊基,迄同年七十七年十一月二十三日落成安座,七十八年元月何里長夫人歐寶女士再親往湄洲祖廟迎回湄洲媽安祀,聖恩更隆。
內文出處:台中市妙天宮天上聖母沿革碑記

妙天宮沿革|陳峻智|2009/02/23|

簡介與相關圖片:

妙天宮廟貌|陳峻智|2009/02/27|

 

妙天宮神像|陳峻智|2009/02/27|

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 妙天宮
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 林瑞雄
填表資料
填表人姓名: 蘇琬婷
填表日期: 2013-07-16 09:20
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: