GIS Center Logo

廣興宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
地址: 臺中市廣福路244號
電話: 04-22513064
主祀神明: 中壇元帥
創立年代參考文獻:

清代創建,日據庚申年(1921)遷移現址 (文史工作者田野調查,2009年2月)

建立沿革:

八張犁莊,昔屬岸裡社範疇也;乾隆年間,張振萬始招佃墾拓之,初以每五甲地配與隻牛及張犁,以為開墾所需,而本地計有八張犁份額,於是四方輻輳, 亦以此為地名焉。
廣興宮,又稱公廳,奉祀哪吒太子為主神,原在「車路頂」廖氏私宅,繇於「將寮仔」鎮魔而獲播揚,自此香火日盛,嗣後,庄人廖良佃以十二會股發起建廟,廟前 舊有古井一口,水甘清冽,村中汲飲者以為靈泉之源頭也。日据台後,以其水質優異,置水廠,劃充水源重地。保正廖阿清遂献其登發堂公業地以為遷建之需,惟當時正逢第二次世界大戰,物質缺乏,因陋就簡,草創土造三椽,於是靈爽憑依亦慶有所矣!曾幾何時,而興替頡異,廟貌雖存憚將頹圯,眾議以為若非醵金重建,則 何以報神恩兒而襄勝果,是以提經里民大會決議,僉稱盛事也,惟本宮經費短,向無財源,幸得各位賢達,慷慨捐輸,共襄盛舉,從此鳩工庀材又得良法,自庚申春興工,冬十月安座,越明歲十月十四日落成,共糜金約壹仟萬有奇。當棟宇恢閎,氣象一新曰時俎豆綦隆,又奚啻於神光廣被,而集會康樂亦得其所,蓋視前人之規模,尤為堂皇富麗者也,倘非悻賴神威之所赫濯,與乎眾志可以成城之力,曷克臻此,固為特泐貞珉,以垂諸後。

內文出處:八張黎廣興宮沿革碑記

新建八張犁廣興宮沿革|陳峻智|2009/02/21|

簡介與相關圖片:

廣興宮廟貌|陳峻智|2009/02/24|

 

廣興宮神像|陳峻智|2009/02/21|

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 廣興宮
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 廖福二
填表資料
填表人姓名: 蘇琬婷
填表日期: 2013-07-17 02:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: