GIS Center Logo

東安永安宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: 住址轉址定位
地址: 臺中市大安區東安里福東路95號
電話: 04-26711440
主祀神明: 王爺
對主祀神明的稱呼: 秦、蘇、李三府王爺
陪祀神明:
觀世音菩薩
五穀仙帝
土地公
法主公【張】
中壇元帥
創立起始年: 1851
創立年代參考文獻:

咸豐元年(1851)(《臺中縣志住民志》宗教篇,臺中縣政府,2010 )

大安鄉志(1981)、大安聚落人文采風(2002)、東安里的廟宇(2014)

建立沿革:

永安宮主祀秦蘇李三府王爺,據明治34年(1901)12月4日該宮管理人東勢尾庄黃本及頂庄仔庄李丁才在土地調查之際,於苗栗廳苗栗三堡東勢尾庄 《土地申告書》〈理由書〉中的陳述,該宮建於咸豐元年(1851),乃由庄正黃統等獻出地基興建。如引文:「右者永安宮原自清國時代咸豐元年,庄正黃統等 獻出地基壹所,以為奉祀秦、蘇、李三神,以故東勢尾、埔羗林、頂庄仔、南勢厝四庄人民鳩金重建廟宇,以共祭祀。本屬紳耆、總董掌管,迄至明治廿八年,僉議 舉本、丁才作為管理…。」

本文出處:(《臺中縣志住民志》宗教篇,臺中縣政府,2010 )

建廟時間:道光25年。重建:民國70年
本宮建於清朝道光25年,由黃家祖先興建。後來神靈顯赫,香火日盛,村民為祈求豐收、生靈平安,每逢佳節信拜者絡驛不絕,後來因人口遞增,以致廟與地不敷使用,經地方人士激烈發起重建,於是在民國68年農曆八月組成重建委員會,並且開工興建施工後於民國70年農曆八月十日完工,並且舉行慶典落成。

(2016年調查)

重要王爺傳說
永安宮供奉秦、蘇、李王爺。相傳本村大姓黃觀星經營塭寮棧間(稻米海運運輸)時,有王爺船漂流至塭寮。遂在自己的家鄉,獨資建廟,以祇保平安,事業興盛。建廟期間又得王爺托夢,神像在南埔,派人到南埔找了好久,僅在海邊撿回三塊木頭雕刻,並拆破落的大甲溪龍王廟當建材。

簡介與相關圖片:

永安宮廟貌(張慶宗拍攝 2016年10月15日)

永安宮正殿(張慶宗拍攝 2016年10月15日)

奉祀主神(張慶宗拍攝 2016年10月15日)

奉祀神明 (主神之外):

觀世音菩薩、神農大帝
關聖帝君、福德正神、法主公、太子爺

祭祀活動:

開燈
正月15日


鎮符安營
3月媽祖生後的假日,擇日舉行。


犒軍
初一、十五,信眾自行前來祭祀,里長觀察金亭,發現信眾熱誠。


參香
非每年進香,依乩童開金言,神明允杯才舉行。約8月前往臺南麻豆代天府。或鹿港蘇王景靈宮。


普渡
七月15日


拜溪頭
7月29日下午,在福東二路堤防邊。


謝平安

10月18日,重大祭典,演戲。


神尊聖誕
供奉敬品,誦經祝壽。

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 永安宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 吳加興
建築與飾物
建築概況:

二樓三開間單進式

填表資料
填表人姓名: 張慶宗
填表日期: 2016-10-15 04:05
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤:
信徒組織:

太子團
神偶團。原村中有金龍團,後來因人數不足,而解散。現有團員覺得可惜,於是成立人數較少的太子團,接受各廟聘請,逗熱鬧。