GIS Center Logo

南佛宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 坐東105度 朝北285度
地址: 屏東縣新園鄉新園村港崗路26號
電話: 08-8683358
主祀神明: 觀世音菩薩
創立起始年: 1997
創立年代參考文獻:
  • 民國86年( 1997 )(文史工作者田野調查,2011年8月)
建立沿革:

根據該廟碑文記載,清同治六年林家祖先由浙江龍山寺,奉請一尊觀音佛祖金身歷遊台灣,剛好至新園港崗盤纏用完,見一棄置草茅暫借安居,不久村民聞訊特前來祭祀,而林家先祖也因而於此安居立命,後林家子孫集資興建祖厝,奉祀觀音佛祖,時過百年,林家子孫紛紛外遷移居,至民國六十六年賽洛馬颱風吹垮林家祖厝,佛祖金身被壓在殘屋瓦礰中,一日老弟子林順華夢見佛祖指示其被壓於瓦礫之事,隔日林先生及找林王、張文法二位先生說起此事,遂至公厝找到金身,立即送至佛店重修,並它設臨時鐵皮屋祭祀,增祀溫府千歲、中壇元帥。

民國七十九年三月,觀音佛祖取林榮宗先生為乩子,成立鸞堂與管理委員會,始開始行醫救世,以解信眾之所祈,由於信眾日益增多,遂提議興建廟堂,八十六年農曆九月十九日動工,十一月十九興工,至民國八十九年九月十九日舉行入火安龕大典。

簡介與相關圖片:

南佛宮廟貌(陳進成拍攝-2011.08.10)||//|

南佛宮正殿(陳進成拍攝-2011.08.11)||//|

南佛宮觀音佛祖、中壇元帥、溫府千歲(陳進成拍攝-2011.08.11)||//|

南佛宮沿革碑(陳進成拍攝-2011.08.11)||//|

奉祀神明 (主神之外):

註生娘娘、福德正神、五營兵將、虎爺

南佛宮左龕註生娘娘(陳進成拍攝-2011.08.11)||//|

南佛宮右龕福德正神(陳進成拍攝-2011.08.11)||//|

南佛宮一樓行醫處(陳進成拍攝-2011.08.11)||//|

南佛宮一樓太歲星君(陳進成拍攝-2011.08.11)||//|

南佛宮五營兵將(陳進成拍攝-2011.08.11)||//|

南佛宮虎將軍(陳進成拍攝-2011.08.11)||//|

祭祀活動:
  1. 觀音佛祖聖誕,每年九月十九日,演布袋戲兩天,交陪廟宇會前來祝壽祭拜。
  2. 中元普渡,每年農曆七月十六日,廟方公普、鸞生贊普。

南佛宮神明聖誕千秋表(陳進成拍攝-2011.08.11)||//|

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 南佛宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理人
負責人: 林儀元
建築與飾物
建築概況:

南佛宮建築簡介

南佛宮為兩樓式建築格局,一樓為居民活動中心,也是行醫部,祭祀觀音佛祖,右側安奉太歲星君,二樓廟貌為華北重簷歇山式,三門單進單殿,,正殿主祀觀音佛祖,陪祀溫府千歲、中壇元帥、五營兵將,左龕奉祀註生娘娘,右龕奉祀福德正神,龕下祭祀虎爺,廟外右側祭祀榕樹公。

填表資料
填表人姓名: 陳進成
填表日期: 2011-11-20 06:20
祭祀族群:
祭祀範圍:

祭祀以該廟鸞生為主,居住區域較四散。

分靈系統:
移民廟宇:
香火來源: 祖先攜來
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤: 無
運籤: 六十首