GIS Center Logo

神龍宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 坐西270度 朝東90度
地址: 屏東縣南州鄉米崙村中興路59號
電話: 08-8641925
主祀神明: 龍樹尊王
創立起始年: 1950
創立年代參考文獻:
  • 民國39年( 1950 )(文史工作者田野調查,2011年9月)
  • (《台灣寺廟誌第五輯屏東縣》,台北:清流出版社,1988。)
建立沿革:

神龍宮主祀龍樹尊王,是由該莊林姓祖先由福建奉請來台,初奉於林宅廳中,因有求必應庄民感受神恩,遂組鸞堂,於民國五十年(西元一九六一年、歲次辛丑年)堂名定之為「慈心堂」,由於長年於民宅行醫救世,稍有不便,庄民提議興建廟堂永祀神尊,庄民與眾善信集資鳩工,於民國六十二年十二月舉行安座大典。

簡介與相關圖片:

神龍宮廟貌(陳進成拍攝-2011.09.09)||//|

神龍宮正殿(陳進成拍攝-2011.08.22)||//|

神龍宮龍樹尊王、金府千歲、池府千歲(陳進成拍攝-2011.08.22)||//|

奉祀神明 (主神之外):

金府千歲、池府千歲、上天府玉面天歲、觀音佛祖、天上聖母、鳥元帥、善財、龍女、千里眼、順風耳、註生娘娘、福德正神、中壇元帥、五營兵將

神龍宮上天府玉面天歲(陳進成拍攝-2011.08.22)||//|

神龍宮觀音佛祖(陳進成拍攝-2011.08.22)||//|

神龍宮天上聖母(陳進成拍攝-2011.08.22)||//|

神龍宮中壇元帥(陳進成拍攝-2011.08.22)||//|

神龍宮左龕註生娘娘(陳進成拍攝-2011.08.22)||//|

神龍宮右龕福德正神(陳進成拍攝-2011.08.22)||//|

神龍宮行醫堂(陳進成拍攝-2011.08.22)||//|

祭祀活動:
  1. 龍樹尊王聖誕,每年七月二十四日,演戲兩天,交陪廟宇會前來祝壽祭拜。
  2. 中元普渡,每年農曆七月二十四日,廟方公普、居民贊普。
  3. 迎王、三年一次、子、卯、午、酉年的六月十八日,地區以米崙庄為主。

神龍宮迓代天巡狩王駕(陳進成拍攝-2010.07.11)||//|

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 神龍宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 林明達
建築與飾物
建築概況:

1. 神龍宮建築簡介

神龍宮建築格局為三門兩進二殿兩廂室,廟貌為華南單簷硬山式,正殿主祀龍樹尊王,陪祀金府千歲、池府千歲、上天府玉面天歲、觀音佛祖、天上聖母、鳥元帥、善財、龍女、千里眼、順風耳、中壇元帥,左龕奉祀註生娘娘,右龕奉祀福德正神,左廂室為行醫堂,奉祀龍樹尊王、五營兵將,太歲星君香位,右廂室為辦公處。

古物與文物:

神龍宮舊堂匾(陳進成拍攝-2011.08.22)||//|

填表資料
填表人姓名: 陳進成
填表日期: 2011-11-30 08:55
祭祀族群:
祭祀範圍:

祭祀以南州崙仔頂庄居民為主。

分靈系統:
移民廟宇:
香火來源: 祖先攜來
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤: 無
運籤: 無