GIS Center Logo

慈聖宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 坐西南245度 朝東北65度
地址: 屏東縣林邊鄉田厝村成功路3巷14號
電話: 08-8753281
主祀神明: 五顯大帝
創立年代參考文獻:
  • 約民國30多年 (文史工作者田野調查,2011年7月)
建立沿革:

依據該廟主事口述,慈聖宮主祀五顯大帝,於明鄭時期由先民奉請來台祭祀,後展轉移居今大鵬灣塭尾埔,五顯大帝的信仰漸漸成為該庄的依賴祈求神祇,後塭尾埔居民因地勢關係漸向外遷移,至清末民初五顯大帝由陳姓先民請至中庄(今屬於田厝村內)奉祀,後又移至鄭姓人家祭祀,過不久又移回陳家。

台灣光復約民國三十多年,信眾自取堂號曰「日月堂」,至民國四十多年上蒼降旨賜堂號尊稱「慈聖堂」,慈聖堂至今已建廟三次,近一次改建是於民國七十二年動工,七十三年(西元一九八四年、歲次甲子年)農曆十月二十二日舉竣工亦舉行安座大典,慈聖堂後改名為慈聖宮。

簡介與相關圖片:

慈聖宮廟貌(潘信來拍攝-2011.07. 23)

慈聖宮廟貌(潘信來拍攝-2011.07. 23

慈聖宮正殿(潘信來拍攝-2011.07. 23)

慈聖宮正殿(潘信來拍攝-2011.07. 23

慈聖宮五顯大帝(潘信來拍攝-2011.07. 23)

慈聖宮五顯大帝(潘信來拍攝-2011.07. 23

奉祀神明 (主神之外):

五顯二、三、四、五大帝,觀音佛祖、濟公禪師、註生娘娘、福德正神、張太子、中壇元帥、五營兵將

慈聖宮左側註生娘娘(潘信來拍攝-2011.07. 23)

慈聖宮左側註生娘娘(潘信來拍攝-2011.07. 23

慈聖宮右側福德正神(潘信來拍攝-2011.07. 23)

慈聖宮右側福德正神(潘信來拍攝-2011.07. 23

慈聖宮玄天上帝(潘信來拍攝-2011.07. 23)

慈聖宮玄天上帝(潘信來拍攝-2011.07. 23

慈聖宮濟公禪師(潘信來拍攝-2011.07. 23)

慈聖宮濟公禪師(潘信來拍攝-2011.07. 23

慈聖宮中壇元帥(潘信來拍攝-2011.07. 23)

慈聖宮中壇元帥(潘信來拍攝-2011.07. 23

慈聖宮行醫堂五顯大帝與五營兵將(潘信來拍攝-2011.07. 23)

慈聖宮行醫堂五顯大帝與五營兵將(潘信來拍攝-2011.07. 23

祭祀活動:

1. 五顯大帝聖誕,每年五月五日,演戲兩天,交陪廟宇會前來祝壽祭拜。

2. 中元普渡,每年農曆七月二十六日,廟方公普、居民贊普。

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 慈聖宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理人
負責人: 蔡水景
建築與飾物
建築概況:

慈聖宮建築簡介

慈聖宮為簡易平房建築格局,五門單進單殿,正殿主祀五顯大帝,陪祀五顯二、三、四、五大帝,觀音佛祖、濟公禪師、張太子、中壇元帥,左龕奉祀註生娘娘、婆姐,右龕奉祀福德正神,左廂為行鸞救世堂,亦奉祀五營兵將。

填表資料
填表人姓名: 潘信來
填表日期: 2011-10-02 17:35
祭祀族群:
祭祀範圍:

祭祀以該廟鸞生為主,居住區域較四散。

分靈系統:
移民廟宇:
香火來源: 祖先攜來
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤: 無
運籤: 無