GIS Center Logo

相公宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 政府官方資料
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 200
地址: 澎湖縣西嶼鄉內垵村226號
電話: 宅06-9981865
主祀神明: 相公爺
創立起始年: 1949
創立年代參考文獻:

落成簡誌

建立沿革:

嘗讀經典語詩書,而知相公為古代歷朝宰相之稱,古代凡拜相者,必封公,故謂之相公,若封王則稱為相王也,今凡衣冠中人較整而富有者,皆僭稱相公,亦即伶人之別稱,戰國時晉相和凝,少時好為曲子,契丹人夷門號為曲子相公,北京伶人之為旦角者,應徵為客侑酒都人亦以相公呼之,好事者乃以像姑之呼,以其音同於仕宦之相公,故混稱為像姑,無奶鹵莽之甚,本村相公宮之創始,雖乏沿革,然考其原有之相厝與相公井之古蹟,可以證實為先民遺下,已餘兩百餘載,經滄桑之演變,幾次之整修,仍沿用為相公宮以迄於今。由來塑像相公腳踏金鷄與義犬,實堪與上帝公之踏亀蛇相媲美我國春秋時代北齊赦日,則設書百官志亦載赦日樹金鷄於仗南,竿長七尺鷄四尺,黃金飾首,銜綘幡,承以綵盤,維以綘绳,黃庭堅竹枝詞有杜鵑無血可續淚,何日金鷄赦九州之句,樹金雞即赦日之意耳,至於義犬之涵義,乃明陳與郊者,撰義犬記,敘述袁粲家犬為粲子報冤噬殺狄靈慶事,且南史及宋書亦有義犬之記事,使後人能知犬之靈性而護其主,試觀時代雖不同,現仍有義犬救主之事輒出不已,由是而知相公之行仁與好義之心,也本村民眾目睹祖厝陳舊不堪,地方熱心人士呂查某、呂棟、呂前,倡議重建,經村民熱情捐款,洪坤司賬於民國六十八年六月十八日折除,旋於同年八月初二遷於現址重建,迨至七十二年二月初旬告竣,共慶落成典禮,為留其史蹟於後代,而為人瞻仰崇奉爰勒碑以誌不忘,是為記。

(內垵相公宮落成簡誌)

又有一說謂相公爺為田都元帥,是早期內垵戲班所奉祀的祖師爺。(文史工作者田野調查,2013年3月19日)

相公爺與土地公

簡介與相關圖片:

正殿

大殿

祭祀活動:

相公爺:農曆6月16

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 相公宮
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理人
負責人: 呂順意
建築與飾物
建築概況:

外觀

填表資料
填表人姓名: 周舜瑾
填表日期: 2013-05-20 00:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源: 祖先攜來
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: 六十首