GIS Center Logo

震義宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 政府官方資料
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 310
地址: 澎湖縣西嶼鄉小門村19號
電話: 宅06-9983183
主祀神明: 溫府王爺
對主祀神明的稱呼: 溫主公
創立起始年: 1879
創立年代參考文獻:

(震義宮沿革碑)

清光緒5年 (1879)(文史工作者調查,2013年5月)

震義宮沿革

建立沿革:

震義宮奉祀主神溫府千歲(溫主公)之由來在古誌經典中確無法尋出詳述之記載据傳說約三百年前康熙年間泉州人氏溫主公出自寒門少懷大志童年居破屋撿野食事親至孝敬老尊賢其雙親慮其無教遂送往學堂專心勤讀由於智慧聰穎過目不忘博得西賓與同窗之青睞又西席諄諄善誘學子手不釋卷十年寒窗苦讀而青出於藍故童年試得秀才鄉試舉人及第至會試復殿試高中進士返里祭祖謝恩師顯耀溫門隨後奉派漳州府任平和縣縣令到任後除陋習創新局其時盜賊紛起飢民載道欲能治好平和縣實步步維艱險逆當前故溫主公深知民隱日常輕車簡從巡視各處先以講仁義維和平重信守宣揚移風易俗之德政為理想有感貧寒起盜心主政先治盜而治盜必先裕民於是向州府請欸並會諸耆紳詳加細述其抱負縣內富豪皆感其深謀遠慮之高見無不善意資助隨即顧無業者造林拓荒鑿井灌溉使境內經濟暫裕未幾一片數千頃荒野旱田變為沃土即男勤耕女勤織並撫恤孤苦無依之殘障老幼從茲庶民在溫主公寬恕愛民賞罰分明秉正無私之德政下又建樹豐碩解民因賑災黎有盜賊者得其寬容不罰並囑云:不可小善而不為小惡而為之因受其德化而受惠者不知凡幾溫主公又重視文學即興學課士文風日見鼎盛全民學有書堂致力培育英才撥亂反正匡扶社稷為己任在安和樂利明理尚義熏陶下賊熾日減縣民有感其豐功偉績致有民歌善政縣老之稱溫主公畢生奉公職守井然有序百廢俱興萬業興隆世所咸欽暮年善修觀其一二兩袖清風斯時縣民感其生前德政乃塑像膜拜以報其典範足以永垂不朽也溫主公既為神所謂神者必有其顯赫之功故世人感神明之靈應崇德報功乃建宮造廟以奉祀之惟廟之有神益著靈感敬神如神在全境百姓深信溫主公生前愛護庶民歸神後對群生猶顯化佑人於是山野村夫漁樵感其佑者其事跡在在嘉慶元年各地戰亂四起聞有一老者恐神像被刼乘亂藏溫主公寶像歷盡千山萬水渡澎湖謀生其時地方尚未繁榮唯有在自家朝夕焚香膜拜未知經幾多時島上漁民有感神佑每出海下網均滿載而歸於是經濟富裕地方長者商議建廟奉祀就擇地竹彎村建大義宮安座奉祀至丁巳年小門村村民愛神靈指示乃溫主公擬分靈至現址即小門村經地方士紳推選許害現任主任委員及副主任委員許光份洪文許丁欸與全庄眾信徒諸氏及地方耆老募款於六十七年陽月破土鳩工興建一彫龍琢鳳雄偉壯觀之震義宮該宮為於地靈人傑山明水秀之地其地形却似高崗立鳳古樹蟠龍清風徐來令人身心清爽登臨此地有鳥語春風暖鐘聲俗慮刪之感震義宮於七十三年荔月竣工並慶落成欲述其沿革雖斷章取義乃全體委員一片誠心爰筆述略其誌以留後世焉。

主祀神

溫府王爺

簡介與相關圖片:

大殿

大殿

奉祀神明 (主神之外):

前方神桌

前方神桌

龍邊神龕

龍邊神龕

虎邊神龕

虎邊神龕

中央神龕

中央神龕

三十六官將

三十六官將

虎爺

虎爺

祭祀活動:

(農曆)

鎮符:正月13

天上聖母:3月23

佛祖:6月19

文衡聖帝:6月24

普度:7月13

溫府王爺:9月16

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 震義宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 許丁款
建築與飾物
建築概況:

外觀

三川門

填表資料
填表人姓名: 周舜瑾
填表日期: 2013-05-20 00:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: