GIS Center Logo

尖山村顯濟殿

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 184
地址: 澎湖縣湖西鄉尖山村81號
電話: 寺06-9922191.宅06-9921954
主祀神明: 顯濟靈王
對主祀神明的稱呼: 王公
陪祀神明:
關聖帝君
註生娘娘
謝玄
土地公
土地婆
虎爺公
創立起始年: 1781
建立沿革:

恩主公歷史民國十二年癸亥初箺上元日緣由龍門友善堂降筆

且天下境地所呈無美不臻間有清淨無塵奇香撲鼻而為神聖棲身之所者此其境何勝其地何名哉曰神廟是也夫神廟各鄉皆有之特新舊不一大小不同耳尖山有顯濟殿焉子山午向兼癸丁星分奎壁地接龍門左拱香炉右抱鼓架大山排列於前太武屏籓於後所謂地靈人傑者鄉之賢士挺生文人輩出皆山水形勝所鐘靈者也內祀顯濟靈王謝府元帥蓋靈王者晉相國謝安是也元帥者晉統兵謝玄是也晉代時苻堅起兵入冠帝集文武臣僚問曰卿等誰敢領兵退敵謝相國不避嫌疑出班奏曰臣之姪謝玄可任帝㳭信之遂降詔命謝玄為統兵大元帥擊退暴秦於是受劍印點軍將帥令指揮兵馬浩浩蕩蕩出城而去斯時也旌旗蔽曰鼓角喧天及兩軍對壘眾人一心勢如破竹是以時一戰大破符堅於淝水秦師奔北胆破心寒聞風聲鶴淚疑草木皆兵秦之畏晉何若斯之甚也想當日苻堅自誇將廣投鞭可以斷流今安在裁此大大義參天精忠貫日所謂功畧蓋天地義勇冠三軍莫是過也厥後功成名就急流勇退高臥東山宇宙間聞風興感塑形晝像群鑄金祀之豈特尖山一鄉已哉言尖山自建廟以來奉祀久矣神之顯聖䕶民解刼消災亦每每矣其恩德覃敷人人沾被民國十年辛酉冬共募集捐疑重修顯濟殿甚盛事也向為風雨所漂搖今日月為之增華矣一旦鶯遷千秋燕喜蓋以浮麈凈盡勝境不遜乎蓬萊香氣氤氲華堂無殊於洞府神仙托足之地遇此香火極盛之時將少住為佳不欲輕去者何止南浦出朝雲飛旋盡棟西山來暮雨捲起朱簾也乎我思滕王高閣時慕騰蛟起鳳之才西伯靈壹欒得白鳥嘉魚之瑞顯濟殿雖擗此尖山而滿座之龍鐘鳳彩雲燦星輝誠堪與各鄉神廟並流芳于萬古矣願鄉人顧各思義廟既重新德亦惟日新焉可

(資料來源:湖西鄉志中冊339頁)

呂家漢拍攝

呂家漢拍攝

主神 顯濟靈王 呂家漢拍攝

簡介與相關圖片:

簡吏:始建於乾隆辛丑年(1781年),幾經重修,民國10年又重修,民國56年重修,民國97年遷建於尖山發電廠對面(重建中),舊廟尚未拆除。

註:1.顯濟靈王為東晉宰相謝安。

2.該廟為本鄉惟一兩性齊視寺廟,後殿註生娘娘神龕下有對聯:續萬代宗支賜

以佳兒應善撫  繫兩家門戶抱來嬌女亦何嫌。

3.後殿左神龕土地公與土地婆同祀,於本鄉絕無僅有。

交陪廟:無。

分火廟:高雄尖山顯濟廟。

(資料來源:湖西鄉志中冊339頁)

奉祀神明 (主神之外):

謝府元帥 顯濟靈王 文衡聖帝 呂家漢拍攝

中央神龕 呂家漢拍攝

中央神龕 呂家漢拍攝

內殿 呂家漢拍攝

左神龕 註生娘娘 呂家漢拍攝

右神龕 土地公 土地婆 呂家漢拍攝

虎爺 呂家漢拍攝

案桌 呂家漢拍攝

大殿一景 呂家漢拍攝

大殿一景 呂家漢拍攝

祭祀活動:

呂家漢拍攝

農曆:  5月  4日 謝玄元帥聖誔

農曆:  6月24日 文衡聖帝聖誔

農曆:11月27日 顯濟靈王聖誔

鎮符遶境:為主神建醮普度晚,由值年鄉老擲筊請示神明鎮符遶境日期。

法師派別:普唵派

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 顯濟殿
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理人
負責人: 王河
建築與飾物
建築概況:

傳統宮殿、南式建築

顯濟殿 呂家漢拍攝

顯濟殿 呂家漢拍攝

顯濟殿 呂家漢拍攝

填表資料
填表人姓名: 呂家漢
填表日期: 2013-02-01 00:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源: 祖先攜來
香火來源 (其他): 由大陸攜帶神像奉祀(資料來源澎湖王爺信仰圖錄026 甘村吉著)
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: