GIS Center Logo

菓葉村靈法寺

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 90
地址: 澎湖縣湖西鄉果葉村161號
電話: 寺06-9921954.宅06-9921954
主祀神明: 釋迦牟尼佛
創立起始年: 1959
建立沿革:

溯本寺之元,係境內許公水智,世居西南甲,自少東渡謀生,以攤販為業。時至年邁,思鄉日深,回歸故樟定居,蒙受高雄鼓岩寺 釋迦佛祖感應,故以將其祖先遺下私有土地獨資建築小寺,從鼓岩寺佛祖佛像 奉請回澎奉拜於本寺,晨鐘暮鼓,朝夕虔拜,嗣因 釋迦佛祖靈應,善信眾多念佛誠拜,斯時寺內狹窄,建物不大,三四坪地之小建物,善信爭相走告,香火鼎盛,難以容納,踰拾有數秋之間,因風雨剝蝕,寺院斑駁,橡榱將頹隳矣。諸善信欲擴建,奈因地居貧瘠,民食卯寅,心餘力絀而戚焉。後因許晚東氏感念沐浴佛恩,徴得許公水智之後代同意捐獻寺地,乃倡議重建,邀聘境內善信為重建委員,組織重建委員會,大計既成,東渡高雄及境內外募捐獻項籌備經費,即擇於民國庚申年端月初六甲子日子時起基興建,至同年菊月告竣,寺貌煥然,謹擇於菊月十八壬申曰己時入火落成,今逢 諸佛與善信共慶之辰,索本寺之源勒石為誌,以告後賢。

(資料來源:湖西鄉志中冊394頁)

簡介與相關圖片:

簡史:善信許水智旅居高雄,告老還鄉後,獨資於私有地建靈法寺,民國48年(1959年)竣工,民國69年復經募款重修擴建,並於94年翻修屋頂。

(資料來源:湖西鄉志中冊393頁)

祭祀活動:

每逢佛誕日由師父帶領信徒參拜禮儀

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 靈法寺
寺廟性質: 佛教寺院
教別: 佛
建別: 勸募
組織型態: 管理人
負責人: 許來儉
建築與飾物
建築概況:

靈法寺 呂家漢拍攝靈法寺 呂家漢拍攝靈法寺 呂家漢拍攝

 

填表資料
填表人姓名: 呂家漢
填表日期: 2013-01-11 00:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: