GIS Center Logo

白沙屯五雲宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: 住址轉址定位
地址: 苗栗縣通霄鎮白西里25之1號
電話: 宮037-792314宅02-27270658
主祀神明: 王爺
對主祀神明的稱呼: 富美宮新大巡
陪祀神明:
法主公【張】
關聖帝君
王爺
玄天上帝
釋迦牟尼佛
創立起始年: 1904
創立年代參考文獻:

該廟沿革 (2001)《通霄 鎮志》

建立沿革:

清朝光緒廿九年(民前九年)歲次癸卯年六月十九日中午一時多,於通宵白沙屯以北約十五公里的後龍外埔港村民,忽聞海上有鐘、鼓、管弦絲竹之聲傳來,眾人相偕至海邊觀視,見有一艘王爺船乘風破浪而來,船名「金慶順」號,船上無人掌舵,僅有神像列座,村民紛紛請回奉祀之。當時白沙屯村民陳練、陳鄭李、陳妹丶杜玉平、陳扁頭偕二位駱姓弟子聞訊前往,到達時,所有神像均已爲人請走,惟留王爺船於海邊,船上尚有一只麻竹製成五寸高之八角香爐。陳練等先進恐被外埔村民發覺,遂將該竹筒香爐裝於隨身攜帶之雙頭水煙袋内,倉促沿著海邊跋渡過後龍、西湖等溪趕回村中,時已是下午五時多。爲恐此事外傳,陳練先生將該香爐藏於房中衣櫃内,經過七天,因陳夫人異議而將之請出供奉於府内廳堂神桌上,當晚七大巡靈示,八角香爐即是諸位王爺之主爐。爾後,池大巡、金大巡、章大巡、邢大巡、狄大巡、雷大巡、韓大巡等七位大巡指示,讓眾弟子雕塑金身供奉。嗣後陸續有尼山文法主公、尼山武法主公、北極仙師、天宮娘娘、關聖帝君、生大巡、七王府、蕭王府、北極玄天上帝、巡按、太公、公大巡、周大巡、釋迦佛祖、馬大人、郉少爺、少爺等諸位大巡顯靈讓弟子雕塑金身,供奉於本宮或奉於民宅中。在指示八角香爐爲諸王爺主爐之同時,每晚諸位神明均暗中示靈感傳授陳練先生通靈,八個月後竞能用手轎扶鸞出字,並開口指點村民迷津及消災改厄。時逾八年,陳練先生羽化成道,由其廿一歲長子陳海國先生繼承,諸神明續傳授其觀看神轎出示神意,長達十年,陳海國先生始能完全領悟神法,繼承衣缽爲弟子服務。民國56年農曆七月十六日高齡77歲之陳海國先生成道後,續傳予康信先生,後伸其參子康增同先生接掌神職。於民國56年農曆十一月十九日始落成謝土於現址,並奉七大巡之旨意,雕塑朱天大千歲及古山三太子俾爲鎭殿。民國65年改建增擴,民國78年農曆六月八日奉旨建造「富美新大巡」號王船一艘,以佑鄉里,迄今規模初備,每年農曆九月十五日爲宮慶例行年慶,且於民國81年爲慶祝七大巡福臨本境九十週年,隆重啓建祈安慶成五朝王船醮。

簡介與相關圖片:

 

五雲宮廟貌(蔡武晃拍攝 2016年9月20日)

 

五雲宮正殿(蔡武晃拍攝 2016年9月20日)

 

五雲宮主神(蔡武晃拍攝 2016年9月20日)

 

五雲宮永祀王船(蔡武晃拍攝 2016年9月20日)

奉祀神明 (主神之外):

尼山文法主公、尼山武法主公、北極先師、天宮娘娘、 關聖帝君、生大巡、七王 府、蕭王府、北極玄天上帝、巡按、太公、公大巡、 周大巡、釋迦佛祖、馬大人、郉少爺、少爺

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 五雲宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 林芳川
建築與飾物
建築概況:

三開間二進式左右護龍鐘鼓樓

填表資料
填表人姓名: 蔡武晃
填表日期: 2017-09-10 00:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤:
主祀王爺: 七府千歲,池金章邢狄雷韓
永祀王船: 有
舉辦週期與時間: (u'\u6bcf\u5341\u5e74\u4e00\u79d1(\u76ee\u524d\u50c5\u505a\u6cd5\u6703)', u'\u6c11\u570b81\u5e74\u7232\u6176\u795d\u4e03\u5927\u5de1\u798f\u81e8\u672c\u5883\u4e5d\u5341\u9031\u5e74\uff0c\u9686\u91cd\u5553\u5efa\u7948\u5b89\u6176\u6210\u4e94\u671d\u738b\u8239\u91ae\u3002')
迎送代天巡狩儀式概述: RichTextValue object. (Did you mean <attribute>.raw or <attribute>.output?)