GIS Center Logo

金板境老頭將軍廟

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 政府官方資料
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 241
地址: 連江縣南竿鄉仁愛村14號
電話: 0836-22336
對主祀神明的稱呼: 老頭將軍
建立沿革:

主祀神為老頭將軍,陪祀神為張巡將軍、許遠將軍、南霽雲、總管大人。

本廟約建於民國八十年左右。老頭將軍村民稱之為老頭公,但不知其來歷,原祀於本村三君子廟,某日,老頭將軍附身於村民陳其灶先生,要求村民另行建廟祭祀,信徒遂合資建廟。旁祀張巡、許遠、南霽雲,《唐史》記載其事蹟忠勇感人。張巡,唐蒲州河東(今山西永濟)人,一說為鄧州南陽人,生於唐中宗景龍二年(西元708年),卒於唐肅宗至德二載(西元757年)。唐朝安史之亂時,叛將尹子奇率兵13萬圍攻睢陽,鎮守甯陵的張巡率兵增援。張巡受命于危難之時,與士兵同仇敵愾,與敵人進行了殊死拼殺。他用兵如神,屢戰屢勝,破了敵軍的鵝車攻城,又施巧計與敵軍搶糧,後火燒敵軍柴道,再用草人借箭十萬,使敵軍遭受重創。可惜最終因沒有後援,城破殉難,但是他為平息叛亂,保護江淮黎民立下了不朽功勳。張巡與許遠合力守城,睢陽被圍糧盡援絕,乃派南霽雲乞救於賀蘭進明,賀蘭嫉張巡、許遠聲威功績遠播,不肯出師援救,卻愛霽雲之義勇,欲賜霽雲錦衣玉食,但霽雲不為所動說:「雲來時,睢陽之人,不食月餘日矣,雲雖欲獨食,義不忍;雖食,且不下咽」,因而揮刀斷一指以示賀蘭,返睢陽與張巡共患難。如此堅守睢陽達十個月之久,外援斷絕,城陷、尹子奇勸張巡投降,巡罵賊不屈,與許遠共赴難被殺,後人感念其忠義,乃建廟祀之,但馬祖地區因何祭祀之?或分香自何處?均不可考。或許與當時駐軍有關,因該廟亦為軍人所建,附近亦多軍營,或有可能為外省籍軍人將其信仰帶至馬祖。

 

資料來源:2008,游桂香主持,《97年度連江縣民俗及有關文物普查計畫 (信仰、生命禮俗)》,連江縣,連江縣政府文化局

 
簡介與相關圖片:

null

(拍攝者:張薰云,20100801)

null

(拍攝者:張薰云,20100801)

null

(拍攝者:張薰云,20100801)

null

(拍攝者:張薰云,20100801)

null

(拍攝者:張薰云,20100801)

null

(拍攝者:張薰云,20100801)

 

祭祀活動:

信眾均向神明自稱「弟子」,拜拜時先將蠟燭點燃於正龕前的燭台左右各一支;包括廟前的天公爐,每一只香爐皆插三支香,上香完畢再將金紙元寶拿至元寶爐焚燒,燒畢放一排炮才算拜拜完畢,但近年環保要求下已少有人放鞭炮了。

    正月十五日香火請出與天后宮共同擺暝,擇日補庫。

 

資料來源:2008,游桂香主持,《97年度連江縣民俗及有關文物普查計畫 (信仰、生命禮俗)》,連江縣,連江縣政府文化局

 
內政部寺廟登記資料
登記名稱: 金板境老頭將軍廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 林金玉
參考資料
參考書目:

2000.10王花俤等著《馬祖地區廟宇調查與研究》連江縣,連江縣政府

2008,游桂香主持,《97年度連江縣民俗及有關文物普查計畫 (信仰、生命禮俗)》,連江縣,連江縣政府文化局

填表資料
填表人姓名: 張薰云(中研院GIS中心)
填表日期: 2010-07-02 12:00 AM