GIS Center Logo

南海清宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
地址: 高雄市興旺路418號
電話: 07-8416753
主祀神明: 包府千歲
建立沿革:

本宮五十九年創立,開堂濟世,著書「勗登圓覺真篇」頒行。民國八十八年八月于現址動土建廟,民國九十二年十月建宮落成,由建宮主任委員陳鍵安奔走及十方善 信樂捐,舉行五朝祈安謝恩大法會,廟務由現任主任委員陳鍵安,管理宮務,開啟無上般若濟世方便法門,服務社會人群,並結集善緣眾等(以毛筆珠書般若心經) 解迷津,釋結解?,離苦得樂。宮中懸掛玉詔,護國佑民 神人共參,善信入宮遵禮參拜,平安吉祥。為宋朝大儒,公正廉明,龍圖大學士,包青天。為承天行重 任,宋朝至此續千年,行濟世度眾勸化,服務人群之千秋大業願景。
閻羅天子,乃大宋(包青天)威嚴玉尊,挺生炎宋,素裕經綸,陽則稽查人間善惡,陰則燮理地府鬼神,道參太極,德配乾坤,志存行孝,心抱慈仁,文曲分靈而降 生,龍圖學士為樑棟之功臣,公明正直,鐵面無私,慈悲救世,忠義匡君,護國為民,喚醒蒼生登覺岸,驅邪逐怪,咸令赤子出迷津至剛至正,以庶民之憂為憂,以 庶民之樂為樂,決獄如神,人呼青天,霑濡雨露,致君澤民。
宋朝至此續千年,開啟無上般若方便法門,濟世渡眾千年大業(經恭書心經)承天行重任。今朝有事尋其因,莫待困時怨天地。神人發願濟世渡眾,仍要遵循天律之規範,不能徇私袒偏。

簡介與相關圖片:

南海清宮廟貌 ||//|南海清宮外觀 ||//|南海清宮正殿||//|南海清宮主神閻羅天子 ||//|

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 南海清宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 陳鍵安
填表資料
填表人姓名: 劉普雄
填表日期: 2011-11-18 01:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: