GIS Center Logo

福天宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 172
地址: 嘉義縣太保市安仁里5鄰頂港子墘10號
電話: (05)3620574
主祀神明: 玄天上帝
陪祀神明:
土地公
創立起始年: 1912
創立年代參考文獻:

福天宮沿革

建立沿革:

       古時庄下有一港河貫流東西,因庄在港之上游,故稱頂港乾厝。清代時人口及經濟具昌,村落為附近之冠,至日人據臺後逐漸寒落,光復後合三塊厝為安仁里。本宮主祀玄天上帝,係庄民黃伽之祖先由大陸迎入本地奉祀,由於神威顯赫,護境佑民,庄民咸以信賴約一百年前獻給公眾共祀。在未建廟前神像以爐主輪奉於自宅,年中有祭典,臨時搭壇舉行演戲祝興。至民國二年,黃伽主倡在今之庄西南隅,建一竹造廟宇一間,遷祀神位,民國廿二年,眾感原廟址水土不適,協議遷徙現址,由侯財旺主持鳩資庀財,改建磚造蓋瓦兼拜亭。至民國卅年,中南部大地震受損,拜亭傾斜欲倒,光復後日感危險,民國五十年,有治吳等國、侯清木、侯火顧,發起協議重建。

 

註:摘錄於太保市公所資訊網

簡介與相關圖片:

福天宮外觀|蔣亞霖|2012/06/07|福天宮沿革|蔣亞霖|2012/06/07|福天宮正殿|蔣亞霖|2012/06/07|福天宮正殿神尊|蔣亞霖|2012/06/07|福天宮龍邊神龕|蔣亞霖|2012/06/07|福天宮虎邊神龕|蔣亞霖|2012/06/07|

祭祀活動:

農曆3/3玄天上帝聖誕

      10/15謝平安

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 福天宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 周其成
填表資料
填表人姓名: 蔣亞霖
填表日期: 2012-07-05 00:05
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源: 祖先攜來
年例請神: 五年千歲
年例請神 (其他): 港口宮媽祖 朴子天公壇玉皇上帝
王爺選項:
籤詩
藥籤: 無
運籤: 六十首