GIS Center Logo

靈應公義士廟

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 139
地址: 嘉義縣水上鄉三鎮村三鎮路53號
電話: 05-2682801
主祀神明: 陰神
陪祀神明:
土地公
創立起始年: 1927
建立沿革:

        當明末之際有義士鄭祿賴阿讚二公追隨鄭王成功來台,旋在鄭王統領之扶明復國軍殺敵遭挫力盡身殉,可謂忠貞之士。迨後於清光緒二十一年間日寇侵台殘殺同胞地方有志之士義憤填胸投袂而起組訓義民殲殺日寇,諸義士懷民族正義,雖犧牲生命亦在所不惜,惟以軍援不繼終告全軍覆沒,可謂壯烈矣。其為首之義士未載史冊故後人以無名英雄稱之,而益令人崇敬也。諸義士之事跡均在本縣水上鄉三鎮村殉難,當時士民鑒於為保衛國土而犧牲成仁者昔有鄭賴二義士復明於前,復有諸義士抗日於後,深感其忠於國家民族之精神,雖不能與關岳並論然而其忠義之心,不甘屈服異族鐵蹄之下,浩然正氣,足以媲美先賢矣。因此將鄭賴二公與諸義士之忠骸先後合葬於此建立廟宇供人瞻仰,蓋以義士生前聰明正直死而為神,凡當地居民有虔誠之祈禱,無不有求必應化兇為吉期間更有感人之事蹟而難以忘者,當民國十六年間有服務於南靖警察派出所管警日人川野氏先欲毀其廟後復轉而作護廟之舉,可見神威顯赫,信仰益眾,惟以斯廟歷久荒蕪有失尊嚴乃於中華民國五十七年歲在戊申仲春三鎮、靖和兩村村長聯合民眾信士發起自由認捐,重建廟貌,並承前嘉義縣縣長何茂取先生蒞臨破土鳩工擴建未幾落成,題名靈應公義士廟,而吾人在此政府倡導中華文化復興之際重建斯廟,旨在景仰諸義士為民族英雄奉祀千秋豈不宜乎?故為之記。

簡介與相關圖片:

靈應公義士廟外觀靈應公義士廟沿革靈應公義士廟正殿靈應公義士廟正殿神尊靈應公義士廟龍邊神龕靈應公義士廟虎邊神龕

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 靈應公義士廟
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 莊木昆
填表資料
填表人姓名: 蔣亞霖
填表日期: 2012-12-19 21:30
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤: 無
運籤: 無