GIS Center Logo

青田寺

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 183
地址: 嘉義縣朴子市南通路3段782號
電話: 05-3799582
主祀神明: 觀世音菩薩
創立起始年: 1910
創立年代參考文獻:

朴子市公所宗教資訊網

建立沿革:

本寺相傳溯自清朝道光年間(大約一百多年前),由本市田仔(即現在朴子市第二市場附近)善信郭賀、郭卻、郭遠等人前往六甲赤山兒恭請觀世音佛祖香火,然後雕塑佛神像輪流在家奉祀。直至民國初年郭家始建佛祖兵將營一座安奉,每逢年中祭典,均藉兵將營地建壇,迎請佛祖奉祀,台灣光復後,因境民祈安求福者日增,信仰佛祖日篤,眾信乃與郭家商議建廟供奉,使佛光普照保佑群黎,遂由郭丁貴首倡募款舊台幣七十九萬八千三百元,擇吉現址,創造青田寺。

  本寺首任管理人為郭丁貴,丁貴逝世後,由朴子市竹圍里長楊郭鉗接任。民國七十三年五月二十一日郭里長辭世,乃於民國七十三年十月十一日召開信徒大會由信徒推選侯水田擔任管理人迄今。

  本寺土地面積四十六平方公尺,原屬於國有財產局所有,民國七十七年由管理人候水田及地方仕紳林碧龍、候清旺等人共同發起購地募款,於民國七十九年價購並完成登記為本寺所有。

  本寺座北朝南、位於五條道路之交叉口,地理位置奇佳。自建寺後,由於佛力廣大,顯化無比,故每日來往車輛絡繹不絕,人潮熙來攘往,卻能保境安民、人車平順,縱偶有車禍發生,亦未造成喪失生命之憾事,如以凡有有祈求,必得感應,因而全省各地善信感受神蹟,前來膜拜祈福者,終年不斷。

  本寺現為木造平房建築,創建迄今己歷經近五十年,樑柱多處蛀穿,屋面略成傾斜,加上民國八十二年南通路拓寬,寺旁廊廡被拆除,寺身失去依倚,結構安全堪慮,而且原有空間狹隘,信眾來寺參拜,屢受摩肩接踵之苦,為此,本寺乃有決議進行募款,改建為鋼筋水泥建築,以新寺貌,廣怖神恩。總工程費預計為新台幣二千萬元,目前正在募款中,尚望各地善男信女踴躍捐獻,俾新寺廟早日完成。

 

註:摘錄於朴子市公所宗教資訊網

簡介與相關圖片:

青田寺外觀|蔣亞霖|2012/05/21|青田寺正殿|蔣亞霖|2012/05/21|青田寺龍邊神龕|蔣亞霖|2012/05/21|青田寺虎邊神龕|蔣亞霖|2012/05/21|

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 青田寺
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理人
負責人: 侯水田
填表資料
填表人姓名: 蔣亞霖
填表日期: 2012-05-29 00:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: