GIS Center Logo

武當山玄天上帝廟

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 168
地址: 嘉義市新民路555巷8號
電話: 05-2860764
主祀神明: 玄天上帝
陪祀神明:
註生娘娘
土地公
觀世音菩薩
創立起始年: 1815
創立年代參考文獻:
  • 清道光年間(1821-1851)(林衡道,《台灣寺廟大全》,1974)
  • 清道光年間(1821-1851)(林衡道,《台灣寺廟概覽》,台灣省文獻會,1978)
  • 清嘉慶20年左名(1815左名)   (顏尚文等編,《嘉義市志 卷十 宗教禮俗志》,嘉義市政府,2005)
  • 清嘉慶9年(1804)(北極武當山玄天上帝廟沿革,1988)
《嘉義市志 卷十 宗教禮俗志》引用《台南州祠廟名鑑》指出,沿革記載的嘉慶9年應是賴姓祖先來台的年代,起初並未建廟,而是在嘉慶20年左名才由張節令等人募資建立廟宇。
建立沿革:

北極武當山玄天上帝廟沿革

本廟奉祀主神係武當山玄天上帝爺建立於清嘉慶九年間由原祖地福建省漳州府平和縣新安里和平社深田先民移居來台時奉請來嘉義市下路頭定居至今已有三百多年歲月經當地務農賴姓居民供奉因當時此地是一片荒地郊野且境內適逢旱災相繼瘟疫傳染惡疾哀聲四起民不聊生居民生活疾苦叫苦連天無法安寧由當地賴姓先氏還返原祖地福建省漳州府平和縣故居求請武當山玄天上帝爺、觀音佛祖娘娘及太子元帥移駕來台本境供奉鎮護地方民安,五穀豐登居民為感念玄天上帝爺顯赫及眾神庇佑即開始每年農曆三月六日為慶豐收謝神祭典並於每遇閏年三月六日當天召集勇敢青年壯丁舉行本省均有的高空盪鞦韆比賽及表演高空鞦韆特技凡超高十多公尺的鞦韆架者為技藝超群特頒發優勝獎表示對神明表達崇高敬意為此這個傳統民俗技藝表演延續至今二百餘載從未間斷本里居民及眾信徒感念先民開拓本地功勳叩謝神恩的一項宗教活動是意義深遠玄天上帝為道教崇拜的神祉,屠宰業特別信仰而奉祀之神,玄天上帝乃北極玄武星君之化身據三輔黃圖以:「青龍、白虎、朱雀、玄武、天之四靈,以正四方」。蓋北方七宿「斗牛女虛危寶壁」,以玄武總之,故漢書天文志云:「北宮玄武」是也。因以為北方之神,稱為玄武大帝,考太上說:玄天大聖真武本傳神咒妙經中說:「玄元聖祖,八十二次化為玄武大帝。大帝既凡而去妙哉,然有玄武應化之因故知武曲顯靈之驗。昔大羅境上,無欲天宮,以淨樂王國,善勝皇后,夢而吞日,覺乃懷孕,經一十四月,開皇元年三月三日,降誕於王宮,既長捨家棄國,辭父母下入武當山修道度世濟人,四十二年功成果滿,白日昇天,玉帝封為玄武真人。」註云「玄武北方之神,龜蛇合體」,龜蛇兩物屬於北方而合為一體。故今人祀奉玄帝輒象龜蛇二物於其旁也。

北極武當山玄天上帝廟主

中華民國七十七年三月三日

簡介與相關圖片:

武當山玄天上帝廟-外觀

武當山玄天上帝廟-正殿

武當山玄天上帝廟-正殿神像群

武當山玄天上帝廟-主祀神-玄天上帝神像

武當山玄天上帝廟-神娥記錄

祭祀活動:
  • 農曆三月初六日:玄天上帝聖誕。舉辦盪鞦韆賽會,據傳因三百多年前瘟疫肆虐,玄天上帝指示,該村係屬龍船穴,龍船要擺動,人丁才會興旺,因而有此特別的活動。另外則是每遇閏年則會辦理遶境。
  • 農曆七月十五日:境內普渡。
  • 農曆十一月:謝冬(平安)。

武當山玄天上帝廟-秋遷模型

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 武當山玄天上帝廟
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 羅金龍
填表資料
填表人姓名: 莊書豪
填表日期: 2012-11-15 00:00
祭祀族群: 漳州
祭祀族群 (其他): 漳州平和縣
祭祀範圍:

嘉義市西區光路里下路頭庄

分靈系統:
移民廟宇:
香火來源: 祖先攜來
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤: 無
運籤: 六十首