GIS Center Logo

南隱宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 107
地址: 嘉義市永春二街33號
電話: 05-2357207
主祀神明: 濟公禪師
陪祀神明:
關聖帝君
觀世音菩薩
土地公
玉皇大帝
地母至尊
五穀仙帝
元始天尊
創立起始年: 1988
創立年代參考文獻:
  • 民國77年(1988)(南隱宮沿革簡介,1988)
  • 民國77年(1988)(顏尚文等編,《嘉義市志 卷十 宗教禮俗志》,嘉義市政府,2005)
建立沿革:

南隱宮沿革簡介:

本宮於民國六十五年歲次丙辰年六月六日奉    無極懿令:「天開紫炁,地闢乾坤,邪魔法界,逍遙法外,擾亂萬民,橫行霸道,善惡沈沒,除古絕孝,五倫無分,三綱失態。」

西湖靈隱寺道濟古佛飛靈創設南隱宮修緣救世鑾堂於嘉義市興中街二十四號,由西湖靈隱道濟古佛為主掌濟世 南天文衡聖帝為副掌救世 南海觀世音菩薩為副掌醒世,三大任務完成建宮使命,香傳流芳收圓勝地,共沐恩德。

濟公活佛俗名修緣,父李茂春原籍浙江省天台縣台州府,宋高宗時任京營節度使,樂善好施扶危濟困,四旬有餘膝下猶虛,一日商得妻王氏齋戒沐浴三日,至天台山國清寺拈香,禱求接續烟嗣,乃得羅漢降世。

活佛系西天金身降龍羅漢降世,奉旨為度世而來,修緣七歲父母雙亡,至西湖飛來峰靈隱寺拜元空長老為師,號道濟。自入靈隱寺後,自修自悟竅開智覺,得知自己根源,長著襤褸袈裟衣帽,藉瘋癲之態,勸化眾生,濟困扶危,替天行道,故人稱濟癲。凡我等接受濟度之恩,霈宏法之德,思活佛之苦心,修心養性,了悟真諦,廣佈善施,不虛此身。

民國七十二年成立籌建委員會,籌募經費購買建宮用地於嘉義市港坪段。

民國七十四年四月一日,由嘉義市市長張博雅及市議會議長曾文炎共同破土,開工興建工程,地上三層地下一層,並將附設育幼院及圖書館。

本宮廟後九龍二虎山景及「忘我為佛」功德牌,於民國七十五年歲次丙寅年六月六日落成,戊辰年六月六日完成入火安座。

本宮籌建之初,茲有大德毅然肩負購買宮地重任,乃殿建宮丕基,其功熙美,明讚於后

中華民國七十七年歲次戊辰年荔月六日吉置

南隱宮建宮籌建委員會一同

簡介與相關圖片:

嘉義市南隱宮廟貌|李凱翔|2009/12/30|

南隱宮-外觀

南隱宮-正殿

南隱宮-主祀神明-濟公活佛神像

南隱宮-二樓玉皇大帝拜殿

南隱宮-三樓「至聖先天老祖無極至尊」拜殿

南隱宮-五營外觀

南隱宮-五營內部

祭祀活動:
  • 農曆二月初二日:濟公禪師成道紀念日。
  • 農曆六月初六日:安座紀念日。
  • 農曆九月一日至九月十日:禮斗法會。
  • 農曆十二月八日:聖誕千秋。
內政部寺廟登記資料
登記名稱: 南隱宮
寺廟性質: 道教宮觀
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 洪海清
填表資料
填表人姓名: 莊書豪
填表日期: 2012-11-18 00:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: