GIS Center Logo

安寮廣寧宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 77
地址: 嘉義市南田路13號之1
電話: 05-2292594
主祀神明: 三山國王
陪祀神明:
天上聖母
韓愈
觀世音菩薩
虎爺公
中壇元帥
創立起始年: 1968
創立年代參考文獻:
  • 民國57年(1968)  (顏尚文等編,《嘉義市志 卷十 宗教禮俗志》,嘉義市政府,2005)
建立沿革:

二樓廣東同鄉館  廣寧宮三山國王廟重建記:

三山國王廟始建滿清年代位於成仁街當時時香火鼎盛廟產頗豐日據時第二次世界大戰日本垂敗戰費奇絀毀神廟收神嘗充國庫三山國王舊廟廣寧宮逐被暴政拆除囊時繁盛蕩然無存本省光復百廟俱興舊廟本可重建奈人事的關係將舊廟地改建戲院神像集中巷內一小房間人跡罕至任其塵封嗚呼聖神歷劫有如是孚民國五十六年丁未季冬之夜神靈託夢穠階(註)始知其情翌年戊申元旦往拜事實與夢相符遂走商前縣立嘉中陳校長家洋暨義民廟主持人張逢喜諸君再召集廣東同鄉會向各界募捐興建新廟於此地現已完成須人管理油香什費來源無著長期支付非穠階個人所能負擔適有安寮里謝前里長來說本地三里所奉觀音十分靈驗因無廟宇擬寄本廟合祀原募常年油香補貼當即焚香祝告三山國王得筶允許合祀惟恐日後有人藉口生端謹列限條件於左以資公鑑免致日久枝節生端

一、廣寧宮係由本市成仁街舊有奉祀之三山國王及韓文公天上聖母諸神靈請到本宮安奉的

二、安寮里觀音佛祖是筶奉三山國王允許寄奉本廟安祀每年要分擔本廟油香什費若干得信徒議定廟一切行政則無權處理

三、樓上是廣東同鄉會館外人不使用

四、廣寧宮建廟土地是義民廟主持人向縣府租用異日政府要公賣時商議集資承買

五、以上各條經當事人商同合議始勒石留念

中華民國六十二年

 

註:穠階所指為:光華路南山診所張穠階先生

簡介與相關圖片:

廣寧宮-外觀

廣寧宮-正殿

廣寧宮-三山國王神像

廣寧宮-配祀神像廣寧宮-普渡

祭祀活動:
  • 農曆二月二十五日:三山國王聖誕。
  • 農曆三月二十三日:天上聖母聖誕。
  • 農曆九月十九日:觀音菩蕯出家紀念日。

三聖誕日各擲筊遴選1委員爐主、1會員爐主、1副爐主

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 廣寧宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 呂文雄
填表資料
填表人姓名: 莊書豪
填表日期: 2012-11-23 00:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
香火來源 (其他): 嘉義市成仁街廣寧宮三山國王廟
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤: 無
運籤: 六十首