GIS Center Logo

右廂房祀:地藏王菩薩

寺廟
彰化縣
員林鎮
2012
10
11
許淑惠
分類欄位