GIS Center Logo

員林增盛堂

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 275
地址: 彰化縣員林鎮振興里山腳路二段386巷2號
電話: 04-83636588
主祀神明: 觀世音菩薩
陪祀神明:
三官大帝
創立起始年: 1866
建立沿革:

■ 同治五年(1866年)

增盛堂勒立,第五代首事陳春里,師公張林承等,在林厝仔庄(武東堡柴頭林厝仔)建立「四恩堂」,及「增盛堂」與「存德堂」的傳承繁衍經過。(「齋堂香田祀業碑記」,同治丙寅年正月,1866年1月立)

 

「齋堂香田祀業碑記」 (2)

 

■ 道光二十四年(1844年)

四方道友樂助緣金建造茅屋三間安堂接眾。(「齋堂香田祀業碑記」,同治丙寅年正月,1866年1月立)

 

■ 咸豐五年(1855年)

重修中堂,再造兩廊,詳列捐款信徒的姓名祿位,並記載購置水田,以田租付與香祀費用的情形。(「齋堂香田祀業碑記」,同治丙寅年正月,1866年1月立)

 

增盛堂中門門額「增盛」匾額 |許淑惠|2012/6/7|

 

 

增盛堂正廳 (1) |許淑惠|2012/5/22|

 

 

「增盛堂」匾額 (2)|許淑惠|2012/5/22|

 

 

 

 

奉祀神明

主祀:觀世音菩薩–農曆二月十九日

增盛堂正廳祀奉觀世音菩薩、三官大帝

 

 

配祀:三官大帝

下元水官–農曆十月十五日

中元地官–農曆七月十五日

上元天官–農曆正月十五日

正廳祀奉三官大帝

 

 

右次間供奉:祖先牌位

右次間供奉祖先牌位 (2)

 

 

右次間供奉祖先牌位 (1)

 

 

 

 

 

簡介與相關圖片:

齋教又稱「在家佛教」,起源於中國而傳到台灣有三派,即龍華派、金幢派、先天派,龍華派起於明朝中葉,金幢派次之,先天派起於清代。

翁厝道光間來台祖為莆田翁實生,後人翁壹成創「增盛堂」,為金幢派齋堂,增盛堂主祀觀音菩薩的齋堂,配祀三官大帝。

 

增盛堂中門

 

 

增盛堂正廳 (2)

 

 

「增盛堂」匾額 (1)

 

 

 

 

 

 

 

祭祀活動:

觀音菩薩壽誕千秋–農曆二月十九日

觀音佛祖得道紀念日–農曆六月十九日

觀音佛祖出家紀念日–農曆九月十九日

下元水官聖誕千秋–農曆十月十五日

中元地官聖誕千秋–農曆七月十五日

上元天官聖誕千秋–農曆正月十五日

 

 

 

 

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 增盛堂
寺廟性質: 齋堂
教別: 佛
建別: 勸募
組織型態: 管理人
負責人: 翁吉雄
建築與飾物
建築概況:

屋脊為單燕尾翹脊的三開間建築。

 

增盛堂外廟 (1) |許淑惠|2012/6/7|

 

 

增盛堂外廟 (3)|許淑惠|2012/5/22|

 

 

增盛堂外廟 (4) |許淑惠|2012/5/22|

 

 

 

 

 

古物與文物:

齋堂香田祀業碑記

 

立咐約字人第五代首事陳春里師公張林承等因念木本水源自羅師祖開基在林厝仔庄建立四恩堂設教度人至老之時將香祀銀及法寶器具付與郭師祖遂將此堂移在員林街南平庄後付與林師祖年老之時付與謝師祖又將此堂移在挖仔庄水路巷道光廿四年師祖將老即將香祀銀貳百二拾元付與春里斯時增盛堂廢隊園宅盡典他人里思無奈即將香祀銀壹百一拾大元贖回此宅四方道友樂助緣金建造茅屋三間安堂接眾咸豐五年重修中堂再造兩廊喜立祿位者敏壽公來銀捌拾元又元忠公番祖谷拾八石五斗謝世聲公郭梓公共銀貳拾元陳敦厚公銀五拾元黃信直公銀貳拾元又租谷四石鄭門陳氏媽銀貳拾元陳敦厚公再出銀五拾元逐年清明掃墳弔祭之資買過水田一段三分七厘在挖仔前洋契面銀連稅契共銀貳百三十元實租三十六石又買一段在挖仔水路二坵價銀五拾元興建舊社庄玄堂費銀貳百三十元甲子年將四恩堂移在永靖街挖仔舊堂再安首事翁成接理遂配法寶家器園宅一所田租貳十三石在前洋付與增盛堂為香祀之資又配出番租谷十八石五斗田租谷貳十二石付與存德堂為香祀之資再囑各堂首事宜虔誠奉佛慇勤度人或敢將此田園典借他人財物無論師徒道友俱可通眾執討追回革逐既遵師訓道教興隆人緣增盛萬事大吉

同治丙寅年正月                                                                                                         吉日立

 

 

 

 

「齋堂香田祀業碑記」石碑

 

 

碑名:齋堂香田祀業碑記

年代:同治丙寅年正月(1866年1月)

位置:增盛堂的廟後方

材質:花崗岩

尺寸:縱110公分、橫50公分

地址:彰化縣員林鎮振興里山腳路二段386巷14號   增盛堂

形式:原碑無題,額刻「四恩堂、增盛堂、存德堂」九個字

大意:同治五年(1866年)增盛堂勒立,第五代首事陳春里,師公張林承等,在林厝仔庄(武東堡柴頭林厝仔) 建 立 「四恩堂」,及「增盛堂」與「存德堂」的傳承繁衍經過。道光二十四年(1844年)建造茅屋三間安堂接眾;至       咸豐五年(1855年)重修中堂,再造兩廊,詳列捐款信徒的姓名祿位,並記載購置水田,以田租付與香祀費用的情形。

填表資料
填表人姓名: 許淑惠
填表日期: 2012-06-20 00:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: