GIS Center Logo

順安廟

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 149
地址: 彰化縣線西鄉頂庄村158-3號
電話: 04-7580539
主祀神明: 陰神
對主祀神明的稱呼: 大將爺
建立沿革:

頂庄村『大將爺公』(順安廟)是二百多年前清朝中葉時代,有一位朝廷命官奉派準備至台灣赴任,不幸在海上遇難,結果全家大小全部罹難,屍骨漂流至線西鄉頂庄村沿海,經村民收埋於目前大將爺崙後,此後出海捕魚的漁民入夜之後容易迷失方向,漁民只要口唸大將爺公聖號,眼前必可現出一團火光引導前行而安全返家。
因此,各村漁民遇有大小事情都到大將爺公廟祈安求福,大將爺公也都是有求必應,村民們為感念大將爺公的庇祐而屢次擴建廟宇,以光聖恩。


線西鄉公所為美化大將爺公廟環境,造福鄉民,民國七十四年四月也特別提撥經費配合拓廟前大路工程,信眾也重組管委會增建牌樓、金爐、財神爺、塑像、雕馬、馬童金身等工程.。

 

明朝末年延平郡王鄭成功率軍佔據,以圖回復明室,有一部將姓程名忠權字壯熊者,跟隨鄭氏帶兵攻打滿清,奈因兵少將寡孤軍無援將士悉數殞身海域,有十數具屍骨隨波逐流,終擱淺於本村海岸經漁民加以收殮,埋葬於頂庄村林家私人山丘並為之修築廟宇以供村民膜拜。時日既久,神靈漸顯,農者有求,則必豐收,漁者有求,則必滿載,夜行有求,則必示火引導,其靈驗神蹟為眾所悉聞,是以三百餘年來信徒日增聲名日遠。

 

民國七十四年信徒有感大將公廟老路隘,乃成立管理委員會擬定組織與管理規章,同時集資募款於民國七十五年完成拓寬道路、增建牌樓、金身、金爐、馬爺、財神爺廟埕等工程。

民國七十七年四月委員會復籌設重建基金會,各方信徒踴躍樂捐,是年五月破土奠基,民國辛未年桐月新廟落成,此今日殿宇宏偉之由來也。

大將爺乃本村沿海百姓之護安廟,三百多年來民眾虔誠膜拜然不知大將爺公之尊姓聖號,民國七十五年委員會赴苗栗後龍龍湖宮請示,大將爺生前來歷,經玄天上帝及大將爺公本靈降筆指示,乃知大將爺公生前原是明朝忠臣良,將歿後又為本地之護安神者也。 中華民國八十年三月

沿革(2012.09.10黃傑俊拍攝)

沿革(2012.09.10黃傑俊拍攝)

沿革(2012.09.10黃傑俊拍攝)

 

簡介與相關圖片:

牌匾(2012.10.01黃傑俊拍攝)

奉祀神明 (主神之外):

主神:大將爺(2012.09.10黃傑俊拍攝)

大將爺遠照(2012.10.01黃傑俊拍攝)

太歲星君(2012.10.01黃傑俊拍攝)

陪祀福德正神(2012.10.01黃傑俊拍攝)

馬爺(2012.10.01黃傑俊拍攝)

 

 

 

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 順安廟
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 王水波
建築與飾物
建築概況:

順安廟外觀遠照(2012.09.10黃傑俊拍攝)

順安廟外觀近照(2012.09.10黃傑俊拍攝)

內殿(2012.09.10黃傑俊拍攝)

石獅(2012.10.01黃傑俊拍攝)

龍堵(2012.10.01黃傑俊拍攝)

虎堵(2012.10.01黃傑俊拍攝)

天公爐(2012.10.01黃傑俊拍攝)

金亭(2012.10.01黃傑俊拍攝)

古物與文物:

順安廟籤詩(2012.09.10黃傑俊拍攝)籤詩(2012.09.10黃傑俊拍攝)

填表資料
填表人姓名: 黃傑俊
填表日期: 2012-09-09 00:00
祭祀族群: 泉州
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源: 神明指示
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤: 無
運籤: 六十首