GIS Center Logo

清聖宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 209
地址: 彰化縣社頭鄉清水村清興路50巷71號
電話: 04-8736944
主祀神明: 玄天上帝
陪祀神明:
九天神女
神農大帝
三山國王
文昌帝君
地藏王菩薩
關聖帝君
文財神
天上聖母
建立沿革:

位於八卦山脈中段最高峰武郡山, 海拔580公尺 ,清水岩遊憩區, 清水岩寺西面坡下,毗鄰清水岩寺西面坡下 ,毗鄰清水岩童子軍營地, 區內有七千一登山步道入口處 ,清石產業道路及連結南投名間鄉至彰化八卦山稜線八卦路等可供自行車、 越野車做為休閒運動車道, 十八彎挑鹽古道 、清水岩甘露泉更聞名全國。

 

據「社頭鄉志 清水岩誌」紀形勝記。 武郡山震旦方抵, 群峰秀結, 清水甘泉 寒暑調和, 四季幽絕, 武郡山離彰化縣治三十五里, 遠處則有滄海周帆 近覽亦有旗桿朝栱, 夕陽西下形式半月沉江 ,體態生成宛如仙人攬網 ,其行龍則由千里而來, 層巒疊嶂, 入則有蜂腰鶴膝, 側有四山朝對 ,出也有龍旗石鼓 武郡山背負九霄, 前案是蓋天開法字之景緻, 府縣俱有誌載 ,佳景奇觀 ,山靈鳥鳴 實乃道教聖地清都聖洞天之福地。

 

沿革

簡介與相關圖片:
奉祀神明 (主神之外):

主神.北極真武玄天上帝

 

陪祀神明.文昌帝君

 

陪祀神明.媽祖

 

陪祀神明.三官大帝

 

 左關聖帝君.右三山國王

 

左九天玄女.右神農大帝

 

陪祀神明.玉皇大帝

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 清聖宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 陳俊整
建築與飾物
建築概況:

 外觀

 

P1310475 (複製)

 

大殿

古物與文物:

全國最大四足九尺馬槽型天公爐

敘事性裝飾題材:

信徒們問事

 

信徒們問事

 

 

地下室天花板聚集台灣葉鼻蝠

填表資料
填表人姓名: 王之珩
填表日期: 2012-09-30 00:00
祭祀族群:
祭祀範圍:

清水村

信仰範圍:

清水村

分靈系統:
分靈系統 (其他): 玄天上地/大陸湖北省武當山
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: 六十首