GIS Center Logo

大湖厝仁德宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 182
地址: 彰化縣埤頭鄉大湖村仁德路276號
電話: 04-8927393
主祀神明: 周公
對主祀神明的稱呼: 周爺公
陪祀神明:
五穀大帝
中壇元帥
觀世音菩薩
三山國王
蘇府千歲
福德正神
創立起始年: 1851
創立年代參考文獻:

 

 • 仁德宮沿革碑  仁德宮管理委員會立 民國77年(1988年)
 • 仁德宮管理者胡榮源口述   2012年7月13日
建立沿革:

本宮供奉主神周爺公,姓姬名旦,周文王之子,武王之弟。輔武王伐紂,武王崩,成王年幼,周爺公攝政。平武庚,定東南,改官制,創禮法,天下大治。唐高祖武德二年,於國子學立周爺公廟,高祖四時均親釋典,唐高宗永徽年間,尊周爺公為先聖。

迨至明季,有信士姬文和者,恭迓金身三周公經台南安平來台,其間先後曾假安平及新港兩地,以奉祀一段時日。

迄清乾隆時,信士姬文和再度自新港恭請三周爺公金身至今合興村水菜藍定居,並建廟以為祀,當初水菜藍原本三幾十戶住家,未料三周爺公立廟於此以其神威顯化感應良多,一時人丁壯盛,家安戶定,乃遽增三百餘戶矣。

直至咸豐元年(1851年)首由庄中信士胡賢耆,更將金身三周爺公,自其地改移大湖厝本庄,竹廟以祀,顧自民國16年有庄中耆德同意拱現有廟之用地-胡印虔誠拱壹佰有貳坪,胡烏龍虔誠拱壹拾陸點伍坪,江乞食虔誠拱壹拾點伍坪。並由庄中耆儒劉好,胡生,胡耳等諸位善士發起重修,本坐向東西,一易為南北。

至第三次整建,係由胡添法善信號召,自民國三十四年十月到三十六年十月,竣工之日正式命名仁德宮,坐向依舊,而建材則由昔土角變而水泥磚。

民國七十六年第四次整建,由於鄉中人口激增,善信日眾,原建廟宇有怠狹窄,故有重擴建之議。同年四月誠信者吳洌東協辦召開信徒成立大會及建照文件,並組織管理委員會,十一月善士許甘棠辦竣本宮土地所有權移轉登記本會。在七十七年四月,取得合法建廟,成立重建組委員,並辦理發包興工,同年十二月進火安座大典。

 

仁德宮沿革碑-民77年立

沿革碑

樂捐碑

樂捐芳名錄

簡介與相關圖片:

主祀神明

 

大周爺公

大周爺公

 

周爺公

神尊 左

 

鎮殿大二三周爺公

正龕神尊

奉祀神明 (主神之外):

五穀大帝            五營

神農大帝

五營

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周爺公 周爺公  蘇府王爺 觀世音菩薩

神尊 左

 

 

福德正神    福德正神  三山國王

神尊 右

 

中壇元帥

中壇元帥

 

 

虎 爺

虎爺

祭祀活動:
 • 於每年農10月20日周公聖誔日,做平安祈福。
 • 目前宮內有周公乩身辦事,不定期,有人求再請示降乩。
內政部寺廟登記資料
登記名稱: 仁德宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 胡慶聯
建築與飾物
建築概況:

仁德宮為一間二層樓鋼筋水泥建築,屋頂為假四垂形式。

二樓為正殿,一樓則為洗手間及會議室,廟前及廟右側有空地,可做廟會熱鬧場地。

 

仁德宮正面外觀

仁德宮正面1

 

 

仁德宮側面外觀

仁德宮外觀

 

興建中金爐

興建中金爐(迼價一百萬)

 

庄頭入口牌樓

庄頭入口牌樓

 

廟前廣場榕樹

廟前榕下乘涼處

古物與文物:

仁德宮            黑令旗

仁德宮聖旨牌仁德宮黑令旗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敘事性裝飾題材:

天宮賜福(泥塑彩繪)

泥塑彩繪 內左

 

財子壽圖(泥塑彩繪)

泥塑彩繪 內右

 

非敘事性人物裝飾:

 

虎堵            龍堵

虎堵

龍堵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

母石獅            公石獅

母石獅公石獅

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身堵(透雕)

正門前石雕右正門前石雕左

 

填表資料
填表人姓名: 陳意昌,林琮暉
填表日期: 2012-09-26 23:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源: 祖先攜來
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤: 無
運籤: 六十首
其他可供記述事項: RichTextValue object. (Did you mean <attribute>.raw or <attribute>.output?)