GIS Center Logo

番仔寮龍安宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 210
地址: 彰化縣竹塘鄉新廣村光明路新田巷42-4號
電話: 0928314666
主祀神明: 周府千歲
對主祀神明的稱呼: 周公
陪祀神明:
土地公
觀世音菩薩
玄天上帝
註生娘娘
天上聖母
五穀仙帝
中壇元帥
創立起始年: 1991
建立沿革:

原番仔寮有水池,經常妖怪興風作浪,使庒內不平安,距今一二三年即同治九年,夲境弟子協議請周公收妖捉怪,庒中才平安繁榮。後議決雕刻周公神像奉祀,是今周公老爺。

周公灵驗無比,皆受眾人稱頌不絕。但好境不常甲丙年發生水災,庒中浸在今濁水溪中被迫遷離至今番仔寮分成兩庒。光復後神靈屢次顯赫,則重整周公及各正神金身,那時東庒願讓興本庒,神威顯赫香煙鼎盛足堪舉詩為正。詩曰:「周王定國見太平,公侯昭齊結鄉鄰,老神復興永如九,爺來庒中中邪如去。」

經數十戴眾弟子虔誠奉獻 境中繁榮。至己巳年周公老爺神威遠振,正是弟子掀起建廟士氣高昂 是年農曆十二月選擇吉地破土興建廟宇,費了三年至辛未年十月二十日良辰吉日入火安座。稱為龍安宮 周公為主神。

巍然聳立之建築物與莊嚴華麗之神殿配上嚴肅之神像,令人肅然起敬,神灵威赫永為眾弟子精神上之寄託之所。

簡介與相關圖片:

龍安宮外觀

龍安宮內部

龍安宮碑記

奉祀神明 (主神之外):

龍安宮神像

祭祀活動:

農曆10月20日周府千歲聖誕千秋

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 龍安宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 張富傑
建築與飾物
建築概況:

現代水泥廟宇

填表資料
填表人姓名: 魏執宇
填表日期: 2012-10-17 10:00
祭祀族群:
祭祀範圍:

竹塘鄉番仔寮

信仰範圍:

竹塘鄉番仔寮

分靈系統:
移民廟宇:
香火來源: 神明指示 安鎮去疫
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤: 無
運籤: 六十首