GIS Center Logo

普慶宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 130
地址: 彰化縣和美鎮思北路175號
電話: 負責人電話04-7567528
主祀神明: 釋迦牟尼佛
主祀神明 (其他): 普庵佛祖 湄洲媽祖 蘇府王爺 馬元帥、大將爺、中壇元帥、福德正神、木吒二太子、濟公活佛、註生娘娘
陪祀神明:
福德正神
註生娘娘
創立起始年: 1988
建立沿革:

外觀

 

廟額

 

普慶宮(摘自廟方碑記)
本村自中華民國六十年前後,即多次集合村民欲發起建廟事宜但功敗垂成。後再由鄭國禎先生與黃秋明先生大力促成。鄭、黃二位先生終於在七十七年購得廟地壹筆,捐為建廟之用,再籌公款購得活動中心用地。(活動中心在八十一年仲春亦吉竣工啟用)。建廟伊始由神駕蘇府王爺扶乩童黃開發先生定分金。普唵佛祖扶乩童黃清河先生,大將爺扶乩童黃維東先生與眾神共鑒。定廟名為普慶宮。並成立興建委員會  全體村民一致同意共推鄭國禎先生為主任委員,黃秋明先生為副主任委員,自此動員全村力量,有錢出錢、有力出力,為建廟同心協力,其中黃松柏、黃歲雄、陳進傳、黃桂芳、葉鑫、鄭火團等諸位先生建言良多,功不可沒。建設當中雖幾經挫折,但終究圓滿成功,終於在農曆七十九年十月二十八日舉行安坐大典。隨後再成立管理委員會,續推鄭國禎為第一屆主任委員,黃秋明先生第一屆副主任委員管理廟政。

 

碑

簡介與相關圖片:

普庵佛祖原為西川人民,生於西元一三七○年,在武漢學道,於西元一四七八年得道昇天,隨侍左將軍為筆將軍,右將軍為趙將軍,在福建省仁安縣三安鄉禪唵堂享 萬人香火  清朝乾隆年間本村鄭氏一族自福建省同安縣遷台時,恭請普庵佛祖保護渡過海峽天險後輾轉遷移至本村。(另一支鄭家族人定居於本縣溪州鄉,亦奉祀普唵佛祖)駐 守本村後香火鼎盛,求祐甚靈,鄭家宗族日益興旺。亦使本村地靈人傑、四時平安,信仰日眾。

 

進香

奉祀神明 (主神之外):

普慶宮奉祀主神為普庵佛祖,及供奉湄洲媽祖、蘇府王爺、馬元帥、大將爺、中壇元帥、福德正神、木吒二太子、濟公活佛、註生娘娘等眾神,每年以普庵佛祖佛誕農曆十一月二十七日為祭典日。

 

主祀 主祀1

 

陪二 陪2 陪3

 

陪4 陪5 陪馬

 

陪註 陪福 陪濟

祭祀活動:

祭祀

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 普慶宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 黃麒銘
建築與飾物
古物與文物:

籤1 籤2

敘事性裝飾題材:

虎 龍 獅1 獅2

非敘事性人物裝飾:

香爐 裝1

填表資料
填表人姓名: 陳惠美
填表日期: 2012-09-12 00:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: